Den 18 januari anordnar Göteborgs Stad jämlikhetskonferensen 2019, detta år på Angereds Arena och Blå Stället. Den årliga jämlikhetskonferensen är en del av kommunens arbete för att göra Göteborg till en mer jämlik stad. På konferensen deltar ca 420 förtroendevalda och medarbetare från kommunens olika nämnder, bolag, styrelser och förvaltningar för att tillsammans försöka göra Göteborg till en bättre, jämlikare stad för alla.

Målet: “Göteborg ska vara en jämlik stad”

Sedan 2017 står det uppsatt som ett mål i Göteborgs Stads budget att “Göteborg ska vara en jämlik stad”. Att detta inte bara är tomma ord, utan också något man verkligen satsar på att förverkliga, syns av projektet Jämlikt Göteborg som startades för att uppnå just detta.

Grundtanken med målet är att alla vinner på jämlikhet. Ju mindre skillnader i livsvillkor och hälsa som vi har mellan varandra, desto friskare, mer delaktiva och trygga är stadens befolkning. I en mer sammanhållen stad där invånarna känner sig trygga och hemma finns mindre social oro och kriminalitet – vilket inte bara är bra för de som bor i staden, utan också för näringslivet. Alla vinner med andra ord på att bo i en jämlik stad.

Årets program

Ett av konferensens syften är att lära av varandra och på så sätt ta tillvara på kunskaper och erfarenheter för att på bästa sätt kunna arbeta med målområdena i stadens jämlikhetsprogram. De fyra målområdena för att Göteborg ska vara en jämlik stad är: En god start i livet och goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete, hållbara och jämlika livsmiljöer och delaktighet. Även medinflytande och tillit finns med på listan.

Årets jämlikhetskonferens består utifrån dessa målområden av föreläsningar och seminarier om arbetet för ökad jämlikhet i skolan, staden som helhet och de separata stadsdelarna, arbetslivet, samt hur man kan gå till väga för att ta sig an de uppsatta jämlikhetsmålen.