Det verkar som att alla barns dröm kommer att gå i uppfyllelse – en 3 kilometer lång linbana planeras att bli verklighet mitt i Göteborg. Om några år kan det alltså bli möjligt att få en fantastisk utsikt från 100 meter upp i luften när man reser kollektivt i Göteborg. Syftet med linbanan är både att göra det lättare att ta sig över Göta älv med kollektivtrafik och att binda ihop flera stadsdelar. Samtidigt skulle även kollektivtrafiken i markplan i centrala Göteborg avlastas.

Först i Sverige med linbana i kollektivtrafiken

Den planerade stadslinbanan är en del av jubileumssatsningen Göteborg 2021 för att fira Göteborgs 400 år som stad, och den var från början tänkt att vara klar till jubileumsåret. Nu verkar det dock som att linbanan riskerar att inte bli klar i tid till jubileumet. Om, för det finns fortfarande hinder kvar att ta sig över innan bygget kan börja, linbanan blir klar skulle det vara den första linbanan som är integrerad i kollektivtrafiken i Sverige.

Linbanan kommer att gå mellan Järntorget och Wieselbergsplatsen, i båda riktningarna, och däremellan göra stopp vid Lindholmen och Västra Ramberget. Den totala sträckan kommer ta ca 12 minuter och avgångarna kommer ske med ungefär 45 sekunders mellanrum. Som högst kommer gondolerna gå 110 meter över marken – man kan alltså föreställa sig att utsikten kommer att vara fantastisk.

Nästa steg är finansiering

Att projektet riskerar att bli försenat beror på att upphandlingen av totalentreprenaden drog ut på tiden. Det var NCC som till slut tilldelades den, och de håller nu på med att sammanställa en genomförandeplan och ta fram ett ungefärligt pris för byggnationen. Enligt Trafikverkets preliminära budget beräknas projektet att kosta ungefär 1.1 miljarder kronor. Det som väntar under 2019 för linbaneprojektet är ett beslut om finansiering från politikerna innan byggnadsfasen kan påbörjas.