List/Rutnät Tagg Arkivet: skola

Mats Pilhem

Inga tysta arbetsplatser i Göteborgs Stad!

Jag vill att Göteborgs Stad ska vara en arbetsgivare där alla anställda ska känna tryggheten att prata öppet om förbättringar eller problem på sin arbetsplats. Detta är en självklarhet för en arbetsgivare som tror på alla medarbetares vilja att vara med att utveckla sin arbetsmiljö. Rätten att yttra sig om sin arbetsplats har stöd i ...
Mats Pilhem

Välkommen till arbetslivet!

Hej Almeandra, jag ringer för att gratulera dig till ditt nya feriejobb på en av våra förskolor. Hej Linn, jag ringer för att gratulera dig till ditt nya feriejobb i ett av våra kök. Hej Emma, jag ringer för att gratulera dig till ditt nya feriejobb som kulturvärd. Sådär, nu var de tre första samtalen avklarade. Jag skulle gärna fortsätta ...
sk-_Robert Hammarstrand (S)

Vi vill satsa på skolan – borgarna vill bromsa

Idag på förmiddagen tog kommunstyrelsen beslut om att satsa sammanlagt 29 miljoner kronor på Göteborgs mest utsatta skolor. Vi gör detta för att möta trenden i den svenska skolan där skolresultaten sjunker, och för att ge stöd åt eleverna på de skolor som mest behöver dessa medel. Vi är glada över att kunna göra en sådan satsning, som ...
sk-_Robert Hammarstrand (S)

En jämlik skola skapas inte med tidigare betyg

Utbildningsfrågornas betydelse har ökat markant. Från 1979 fram till valet 1994 ansåg mellan 2 till 6 procent av väljarna att utbildning var den viktigaste valfrågan. 2010 hade andelen ökat till hela 26 procent, vilket innebär att utbildningsfrågorna blivit den tredje viktigaste frågan efter välfärd/sjukvård och sysselsättning. Det är ...
sk-_Robert Hammarstrand (S)

Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola

Idag presenterade Stefan Löfven och Socialdemokraterna ett förslag om att göra skolan obligatorisk upp till 18 års ålder. Det innebär att också gymnasiet, på samma sätt som grundskolan, blir obligatoriskt. Istället för en skolplikt på 9 år får vi en skolplikt på 12 år. Jag tycker att det är ett bra förslag! Under lång tid har vi i ...

Omvärldsbetraktelse

Det är intressant att följa politiken i Stockholm, dels för att det är en storstad med liknande problem som Göteborgs och dels för att Stockholm har ett borgerligt styre. Vilka beslut tas för att lösa de båda städernas liknande problem?  Svenska Dagbladet listar de politiska knäckfrågorna i Stockholm inför 2013 och jag känner igen dem. ...
sk-Anna Joihansson(S)6

Alla barn ska få vara med, inte bara de som har råd

I går debatterades begreppet barnfattigdom flitigt både på SVT och i sociala medier. Det är en fråga som engagerar och debatten ger upphov till en del funderingar. För egen del är jag och har länge varit kluven till begreppet barnfattigdom, främst för att det riskerar att peka ut barn som redan är utsatta och för att det antyder att barn ...
Sida 1 av 3123
© 4701 Rödgrönt Göteborg. Alla rättigheter.