List/Rutnät Tagg Arkivet: personal

Mats Pilhem

Slutrapport för socialsekreterarna – Nu är det bara att göra jobbet

Äntligen har rapporten blivit klar för hur vi ska förbättra arbetssituationen för stadens alla duktiga socialsekreterare. När socialsekreterarna i Sverige gick ut och protesterade mot sin arbetssituation i demonstrationer under 2012 valde de flesta kommuner att bemöta dem med tystnad. I Göteborg gjorde vi tvärtom. Jag gick därför ut på Gustav ...
Mats Pilhem

Om konsten att förstå och twittra samtidigt

Regelbundet genomför vi i Göteborgs stad undersökningar för att ta reda på hur stadens 48 000 medarbetare har det på jobbet och just nu håller vi som bäst på gå igenom Nöjd medarbetar enkät samt Hållbar medarbetarenkäten för 2012. Under tiden som vi i kommunstyrelsen får en genomgång av detta väljer oppositionsledaren Jonas Ransgård ...

Kränkningar och trakasserier

Att 18 procent av Göteborgs stads anställda upplever sig ha blivit trakasserade eller kränkta på jobbet enligt vår mätning 2012 (det var 19 % som gav samma svar 2011) visar på behovet av att fortsätta vårt aktiva arbete med fokus på mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och hur vi ska förhålla oss inom staden och gentemot de vi är ...
© 2018 Rödgrönt Göteborg. Alla rättigheter.