Senaste inlägg

2012-03-15 Politiker Gšteborg

Mest fördelar med omröstning den 14 september 2014

När är bästa tiden för en folkomröstning? Det är inte alltid så lätt att svara på. Kanske särskilt delikat när det handlar om trängselskatt i Göteborg. Vi har kommit fram till att fördelarna med den allmänna valdagen 2014 överväger: Valdeltagandet blir högt och frågan hör faktiskt hemma i alla de tre valen till kommun, region och ...

Plats för mer konst och kultur i gaturummet

En del av att vara en levande stor (små-) stad är att det är liv i gatumiljön, där det positiva och oväntade kan finnas runt hörnet, konst och kultur bland annat. För några år sedan ändrades ett dåligt beslut som Göteborgs kommunfullmäktige tagit (att kräva särskilda tillstånd för att få spela gatumusik) på rödgrönt initiativ ...

Det lönar sig med tåg – även Västlänken

Att det är miljövänligt att åka tåg är väl känt. Nu visar en ny beräkning från Trafikverket att den totala samhällsnyttan för Västlänken och Knutpunkt Olskroken blir god. I en snäv beräkning anges att den är något negativ men räknar man även med ökat kollektivtrafikresande, som de facto sker, blir det samhällsekonomisk lönsamt. ...
2011-09-19, politiker i Gšteborg, Kia Andreasson

Nu har Göteborg ett miljöprogram – men det ville inte borgarna

Göteborgs stad har sedan tidigare antagit 12 ambitiösa miljömål som staden ska arbeta för att uppnå. Under hösten 2012 var förslaget till miljöprogram för Göteborgs stad ute på remiss. Miljöprogrammet är ett samlat initiativ med åtgärder för att uppnå de 12 miljömålen. En mängd förvaltningar och organisationer fick ta del av programmet ...

hbtq-råd på väg och kartläggning av livsvillkoren för hbtq-personer i Göteborg

Häromveckan klubbade kommunstyrelsen i Göteborg att vi vill inrätta ett hbtq-råd i Göteborg kopplat till kommunstyrelsen. Utöver rådet som ska sammanträda minst fyra gånger per år för att stödja och stärka oss i vårt politiska uppdrag att göra Göteborg till en stad för alla – till en stad som inte ger särskilda privilegier till ...
2011-10-22 Plikta Slottsskogen Gšteborg.

För ett hållbart, rättvist och solidariskt Göteborg

Jag är stolt över budgetförslaget för 2014 som vi rödgröna presenterade igår. Extra kul är det att presskonferensen ägde rum i den nybyggda sim- och ishallen i Angered. Ibland kan det vara skönt att kunna se och känna på politiska beslut, precis som arenan i Angered. Gemensamt för alla våra satsningar och prioriteringar inför 2014 är ...

Grattis till hållbarhetsarbetet, Gårdstensbostäder!

I förra veckan var det SABO-kongress i Växjö, en stad som bedriver ett framgångsrikt arbete i att bygga hus i trä… även upp till 7-8 våningar. SABO är ju samarbetsorganisationen för de flesta allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige och bortåt 300 bolag är medlemmar. Bland annat är Göteborgs olika allmännyttiga bostadsbolag medlemmar. En ...
Sida 7 av 48« Första...56789...203040...Sista »
© 4891 Rödgrönt Göteborg. Alla rättigheter.