Riksdagsvalet hösten 2018 resulterade i en minst sagt svårlöst situation, där både de rödgröna och Alliansen hade svårt att samla ihop en majoritet i Riksdagen. Det var dock inte bara i Riksdagen som valresultatet gav oklara besked om vem eller vilka som skulle få ta rodret och styra skutan – en av de mer utdragna förhandlingarna och förvånande resultaten återfinns i Göteborg.

Slutet på en socialdemokratisk era

Först i slutet av november, två månader efter valet, blev det klart att Alliansen skulle ta över makten i Göteborg – med stöd av det nybildade rödgrönrosa blocket bestående av Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Det stod nu klart att Socialdemokraternas 24 år vid makten i Göteborg var slut. Men hur blev det så här?

Att inget av de traditionella blocken lyckades få majoritet i Riksdagen beror till viss del på att Sverigedemokraterna vuxit sig så stora, samtidigt som de andra partierna vägrar att samarbeta med dem. Mandat som skulle kunna skapa majoritet åt ett av blocken blir därmed borttagna ur leken. I Göteborg har samma situation uppstått, men inte främst på grund av Sverigedemokraterna – även om SD också i Göteborg är ett stort parti som ingen vill samarbeta med – här är det istället det lokala enfrågepartiet Demokraterna som ställt till det.

Frågan om Västlänken

Demokraterna, vars stora fråga är att stoppa järnvägsförbindelsen Västlänken, blev med sina 14 mandat det näst största partiet i Göteborg vilket resulterade i att inget av de traditionella blocken fick egen majoritet. Att Socialdemokraterna enligt de rödgrönrosa visat sig svåra att kompromissa med, vilket ledde till att det nya rödgrönrosa blocket bildades utan Socialdemokraterna, gjorde inte situationen enklare. Att Demokraterna blev så stora beror på hur utbredd motviljan mot Västlänken är bland Göteborgarna, samtidigt som partierna i kommunfullmäktige har varit positiva till projektet – en röst på Demokraterna var för många ett sätt att visa sitt missnöje mot projektet.