List/Rutnät Sociala frågor RSS flöde för kategori Sociala frågor

sk-_Robert Hammarstrand (S)

För en mer rättvis skola!

Alla elever ska kunna uppnå goda studieresultat oberoende av social bakgrund eller vilken skola de går på. Tyvärr går utvecklingen i den svenska skolan helt i motsatt riktning. Enligt Skolverket har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat fördubblats sedan 1990-talet. Den s.k. ”likvärdigheten” har minskat vilket innebär att föräldrarnas ...

Vårby visar väg

Stockholm är en plats som jag besöker tämligen ofta men normalt är rutten densamma. Några få innerstadsadresser är målpunkten och utanför det är den egenupplevda kunskapen tämligen liten om hur det ser ut eller fungerar. Därför var det spännande att komma ut idag, utanför de kända stråken och in i Huddinge kommun (inte ens Stockholm) ...
sk-_Robert Hammarstrand (S)

Framtidens förskola

För oss rödgröna i Göteborg har förskolan varit en av de allra mest prioriterade frågorna under denna mandatperiod. Därför var dagens förslag om framtidens förskola som presenterades av Magdalena Andersson och Mikael Damberg en tydlig och bra signal om vad som kan bli verklighet vid ett regeringsskifte 2014. I korthet innebär förslaget att ...

Barn och olika recept

Den senaste veckan har barn och ungdomar uppmärksammats utifrån två perspektiv. De senaste dagarna har barnfattigdomsbegreppet diskuterats och ifrågasatts (läs Anna Johanssons utmärkta blogg om detta) och dessförinnan kom rapporter om den stora ökningen i både diagnoser och medicinering för barn. Tydligt var att fler barn i utsatta områden ...
sk-Anna Joihansson(S)6

Alla barn ska få vara med, inte bara de som har råd

I går debatterades begreppet barnfattigdom flitigt både på SVT och i sociala medier. Det är en fråga som engagerar och debatten ger upphov till en del funderingar. För egen del är jag och har länge varit kluven till begreppet barnfattigdom, främst för att det riskerar att peka ut barn som redan är utsatta och för att det antyder att barn ...
sk-Thomas Martinsson(MP)1

Internationella kvinnofridsdagen

Det var med stor kärlek i hjärtat jag noterade det, trots det riktigt usla novembervädret idag, relativt stora antalet mötesdeltagare på Gustav Adolfs Torg vid eftermiddagens manifestation från kommunens sida, denna kvinnofridsdag. Kvinnofrid är en mänsklig rättighet och den borde vara självklar, men är inte det. Inte i vårt land och inte ...
2011-10-22 Plikta Slottsskogen Gšteborg.

Ingen plan?

I onsdag tog kommunstyrelsen en plan för hur staden ska ta emot de som nu kommer till Göteborg för att återförenas med sina familjer och anhöriga. Det gör vi för att en sådan gemensam stadsövergripande plan saknas och för att ett nytt beslut fattats i riksdagen vad det gäller famileåtereförening. Den nu lagda planen kan säkert ha sina ...
Sida 4 av 512345
© 3765 Rödgrönt Göteborg. Alla rättigheter.