Vid en närståendes död kan det vara svårt att hantera sorgen själv. Men det finns hjälp att få. I Göteborg finns det ett antal ideella organisationer som genom samverkan med Göteborgs stad erbjuder stöd till den vars anhöriga eller vän har dött. Eftersom människor hanterar livskriser på olika sätt finns det också olika typer av hjälp att få – att prata med andra i en liknande situation, delta i en samtalsgrupp, eller att bara få prata med någon som lyssnar. Här nedan följer två av resurserna som finns att tillgå.

Självhjälpshuset Solkatten

Självhjälpshuset Solkatten har organiserat självhjälpsgrupper sedan 1996, och har 16 olika typer av självhjälpsgrupper som fokuserar på varsitt tema. En av dessa riktar sig till den som har förlorat en nära anhörig eller vän. Solkattens självhjälpsgrupper består normalt av 6-8 personer, och gruppen träffas regelbundet för att prata om angelägenheten som är gruppens fokus.

Solkatten beskriver själva arbetet med självhjälpsgrupper som ett respektfullt sätt att vara i grupp och beröra det som man bär nära hjärtat. Genom att mötas kring det som är angeläget menar Solkatten att man kan hjälpa både sig själv och andra att bli bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring.

SAMS – Samarbete för människor i sorg

Den rikstäckande organisationen SAMS verkar för att öka kunskapen om sorg och sorgereaktioner genom att bedriva informationsverksamhet för både de som drabbats och de som kommer i kontakt med människor i sorg.

SAMS består av fem olika föreningar som man kan vända sig till som sörjande för att få hjälp eller för att träffa andra som har varit med om liknande saker i livet:

  • Randiga Huset (för barn i sorg)
  • SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandestöd
  • VIMIL – Vi som mist någon mitt i livet
  • VSFB – Vi som förlorat barn
  • FEBE – Nätverk för föräldrar som förlorat barn