Kommentering avstängd

Slutrapport för socialsekreterarna – Nu är det bara att göra jobbet

Äntligen har rapporten blivit klar för hur vi ska förbättra arbetssituationen för stadens alla duktiga socialsekreterare. När socialsekreterarna i Sverige gick ut och protesterade mot sin arbetssituation i demonstrationer under 2012 valde de flesta kommuner att bemöta dem med tystnad. I Göteborg gjorde vi tvärtom. Jag gick därför ut på Gustav Adolfs Torg och möte den kritik som demonstranterna framförde. Det blev ett positivt möte där jag fick möjlighet att bjuda in till ett samtal för att se vad vi tillsammans kunde göra för att hantera de påtalade bristerna i deras arbetssituation. Efter att vi pratat oss samman, fackliga representanter, tjänstemän och politiker, så bestämde vi att gå vidare för att försöka att hitta gemensamma lösningar på arbetsproblem. Vi beställde en kommission, där vi ville att fackliga representanter från Vision och SSR skulle ingå, för att tillsammans med stadens tjänstemän göra en kartläggning av hur problemen ser ut, men att också komma med förslag med lösningar.

Strax före jul fick vi en dragning av slutrapporten på Personal och Arbetsmarknads utskottets möte.  Jag är stolt och glad när jag nu kan ta del av hela deras arbete och förslag till åtgärder. Framförallt är jag glad över att man kunnat bli överens mellan de fackliga representanterna och stadens tjänstemän, så att man nu kan överlämna en enig rapport till oss.

De punkter som man nu lämnar som rekommendationer till oss att genomföra sammanfattas i sju punkter

-          Förstärkt introduktion under längre tid och kompetensutveckling

-          Administrativt stöd för chefer och andra arbetsledare

-          Rimlig arbetsbelastning för chefer

-          Rimlig arbetsbelastning för medarbetarna

-          Plattformsarbete socialtjänstens barn- och ungdomsvård

-          1:e socialsekreterare

-          Lönebildning som bidrar till stabil bemanning med rätt kompetens för verksamheten

 Var och en av punkterna finns sakligt presenterat i rapporten med en rekommendation av vilken åtgärd som bör vidtas för att åtgärda problemet.

Så, nu gäller det bara att få fart på maskineriet och börja genomföra så mycket som möjligt av kommissions förslag

 Mats Pilhem

/Mats Pilhem
i kategorin:Arbete, Göteborg, Politik, Sociala frågor Taggar: , , ,