Kommentering avstängd

Framtidens mötesplatser!

Staden växer och utvecklas hela tiden, i Angered pågår många åtgärder för att skapa integration och arbete, flera nya företag har Positivparkenskapats i Angered den senaste åren  genom jobbskapande åtgärder i bla. Utveckling Nordost. Flera insatser för bättre resultat i skolan pågår.

Angereds närsjukhus och Angereds Arena är mycket viktiga tillskott för alla göteborgare, och inte minst för boende i området.

I förra veckan kom också det senaste tillskottet i förnyelsen, då invigdes Angereds stadspark, en park som funnits sedan 1970-talet. De senaste åren har platsen upplevts som övergiven och otrygg. Det vill vi rödgröna ändra på. Vi vill ha ett Göteborg där vi har många mötesplatser, spännande platser för alla åldrar. Möten mellan människor bidrar till integration och minskar uppdelningen mellan ”vi och dom”. Genom olika slags dialoger med göteborgare har det kommit fram väldigt starkt att man vill ha fler gränsöverskidande mötesplatser i våra offentliga miljöer. Det vet inte minst genom dialogerna inför Göteborgs 400-årsjubileum, och utvecklingen av området inom Älvstaden. Angereds stadspark är den tredje stora mötesplatsen vi skapat. Nu har vi Plikta, Positivparken, Angered och nästa år kommer den fjärde i Hisingsparken, som kommer locka många till spännande naturupplevelser. I centrum har vi gjort det gratis att gå in på Trädgårdsföreningen och i år har vi dessutom skapat en bokstavligt talat sagolik lek- och mötesplats.

Tanken är att vi ska att besöker andra delar av staden där vi inte alltid befinner oss. Exempelvis så åker väldigt många parkourintresserade från hela staden till Positivparken vid Frölunda Torg. Dessa ställen ska vara olika just för att vi ska röra oss mer i olika delar av staden.

Nu uppgraderar vi Angered genom att bidra med ny grön, rolig mötesplats, vi knyter ihop kulturer, idrott, natur, bostäder och handel i Angered.  Fler som rör i området bidrar till trygghet och ökad handel på torget.

I parken finns jättegungor vid ravinen, nytt torg med servering som Blå stället kommer stå för, studsmattor, bouleplan. Linbana och vattenlek på lekplatsen, som går i cirkustema.

Med vänliga hälsningar
Marina Johansson

Ps. På bilden är det Positivparken i Frölunda, det regnade så mycket när jag var i Angereds stadspark så bilderna blev inte bra!

i kategorin:Aktiviteter, Arbete, Barn, Bostäder, Göteborg, Huvudinlägg, Infrastruktur, Kultur, Mark, Miljö, Politik, Sociala frågor, Stadsutveckling, Trygghet Taggar: , , , , , , , , , , , ,