Kommentering avstängd

En tillbakablick över tiden som gått

Året börjar lida mot sitt slut och det arbetas för fullt här i stadshuset innan alla kan gå på julledighet. När vi ses nästa gång är det valåret 2014, vilket innebär att den här mandatperioden snart är slut.  Det ligger i politikens natur att ha ett högt tempo och ständigt blicka framåt för att utvecklas, men det gör att man ibland glömmer av att stanna upp och se tillbaka på vad man faktiskt åstadkommit. Vi är stolta över vad den rödgröna majoriteten lyckats med de senaste åren. Här nedanför följer ett antal goda exempel på vad vi tillsammans drivit igenom;

 • Staden erbjuder feriearbete till 1 500 ungdomar varje sommar
 • Mängderna brännbart avfall har minskat varje år sedan 2008 på grund av en viktbaserad avfallstaxa
 • Resultatet av trängselskatten har blivit mindre koldioxidutsläpp, färre luftföroreningar och mindre trängsel i vår trafik
 • Vi har antagit ett klimatstrategiskt program för att tydliggöra vad vi behöver göra för att nå vårat mål om ett hållbart Göteborg
 • Hemtjänsten använder sig idag av elbilar som ett led i arbetet med klimatsmart resande
 • Alla deltidsanställda i staden har nu rätt till heltid enligt våra nya avtal. En viktig rättvise-och jämställdhetsfråga
 • Vi har skapat fler lekplatser och rustat upp många grönområden som Plikta, Positivparken och Angereds stadspark
 • Göteborgs Hamn har etablerat samarbete med Europas största hamn Rotterdam kring det nya miljövänliga fartygsbränslet LNG
 • Köerna till förskolan är borta och barngrupperna fortsätter att minska
 • Inrättat en utvecklingsfond för att kunna arbeta långssiktigt med att öka jämlikheten i staden
 • Påbörjat en bolagsöversyn för att underlätta styrningen av staden
 • Vi närmar oss stadigt vårat vallöfte om 10 000 nya bostäder
 • Blivit prisbelönade för arbetet med tillgänglighetsfrågorna
 • Startat ett nytt vårdcollege
 • Delar ut gratis broddar till alla pensionärerna för att minska risken att någon far illa
 • Genomfört ett lyckat projekt med att kartlägga, uppsöka och hjälpa alla unga mellan 16-20 år utan sysselsättning innan i en aktivitet
 • Investerat i Angered Arena
 • Kulturhus för seniorer i Centrum
 • Juniorsatsningen gör det billigare för unga att träna på våra kommunala anläggningar
 • Vi har sett en sjunkande alkoholkonsumtion bland våra unga
 • Har påbörjat renoveringar av våra kulturinstitutioner
 • Arbetat för att Nobel Week Dialouge kommer numera hållas i Göteborg vartannat år
 • Vi har tagit stora steg fram när det gäller Vision Älvstaden om att bygga samman staden över älven
 • Stadens 400-årsjubileum år 2021 har föranletts av ett ambitiöst arbete kring hur framtidens Göteborg kan se ut
 • Vi har ingått ett utvecklingsavtal med Volvo AB där Göteborg blir den första staden som prövar deras elbussar
 • Vi har möjligheten att tillsammans med Volvo Cars pröva autonom bilkörning och använda staden som en testarena
 • Tagit fram ett program för att stärka och främja mänskliga rättigheter i staden
 • Göteborg var den första aktören i Norden att ge ut gröna obligationer till finansmarknadens investerare. Pengarna som kommunen lånar ut via obligationerna öronmärks för olika miljöprojekt
 • Vi har sett till att Julstaden Göteborg är här för att stanna som turistattraktion
 • Stadens allmänna utrymmen används som arenor för olika events och lockar till sig turister och besökare
 • Startat upp ett råd för integration och samhällsgemenskap
 • Antagit ett miljöprogram
 • Andelen unga mellan 15-20 år som begår brott har minskat
 • Stöttar räddningsmissionen i deras arbete med förskola för romska barn
 • Göteborg var den första staden i landet som inrättat ett HBTQ-råd
 • Öppnat ett Kulturhus för ungdomar i Frilagret
 • Blivit en pilotkommun för romsk inkludering
 • Öppnat upp ett litteraturhus.

Även om det skett mycket mer än det som nämns här ovan är det glädjande att kunna ta ett axplock av vårt arbete under de här åren och se hur mycket som åstadkommits. Några av de här förändringarna lämnar ett avtryck i människors liv direkt, medan andra kommer spela en mer långsiktig roll i arbetet för ett hållbart samhälle.  Nu ser vi fram emot att under 2014 få kämpa för att en rödgrön majoritet ska få göra listan ännu längre under en mandatperiod till.

God jul och gott nytt år!

/Anneli, Kia och Mats

i kategorin:Göteborg