Kommentering avstängd

Lyft fram kulturhistoriska värden i Billdals park

Billdals park ägs sedan 1963 av Göteborgs stad och är en park som har såväl kulturhistoriska som biologiska värden. Här finns Billdals gård som är den enda större gården av sitt slag i Göteborg. Därtill kommer kringliggande byggnader samt parken som tillsammans utgör ett bra exempel på en herrgårdsbyggnad från 1800-talets senare hälft. Parken och naturområdet används av många och är ett populärt friluftsområde. Parken används även av ridskolan i Billdal.

Vi rödgröna i park-och naturnämnden vill ytterligare utveckla parken och lyfta fram de kulturhistoriska värdena.
Parken bör bli än mer tillgänglig och attraktiv. Parken kan därmed locka fler till parken från hela Göteborg.

Det pågår förtätning av Billdal och hela södra Göteborg, fler kommer bo och verka här. Möjlighet till rekreation är viktigt.

Vi vill också ha fler frukt och bärodlingar i Göteborg, och här skulle vara utmärkt att skapa odling.
Det har tidigare funnits en hälsoträdgård och hälsobrunn i parken.

Utvecklingsplanen ska ske i dialog med stadsdelsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Higab.

Här finns också många föreningar och det lokala näringslivet som kan bidra på många olika sätt till parkens utveckling.

/Marina

i kategorin:Aktiviteter, Barn, Göteborg, Idrott, Kultur, Mark, Miljö, Stadsutveckling