Kommentering avstängd

Barnens stad och BRIS

Barn och unga är Sveriges framtid och det viktigaste vi har, därför har barnperspektivet varit grunden för den politik som styr vårt Göteborg. Hur samhällen tar hand om sina barn är kanske ett av de viktigaste måtten på hälsotillståndet i ett land.

De allra flesta barn i Göteborg vaknar varje morgon i ett kärleksfullt hem och får sina behov av omsorg och att bli lyssnad till tillgodosedda. Det kanske får den där viktiga godnattsagan en kram och en puss.

Samtidigt i ett annat hem bor det ett barn som aldrig har blivit läst för, som ingen lyssnat till eller tagit hand om med varm hand. Jag vet också att i många familjer händer de fruktansvärda, ett barn blir allvarligt sjukt, och livet ställs på sin spets. Jag tänker ofta på dessa barn och hur vi förmår bygga ett samhälle där de alla ryms under samma tak oavsett förutsättningar.

Ett av våra prioriterade mål i stadens budget är att unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem. Därför är jag nu glad att Göteborg uppmärksammats av BRIS som den stad i landet som bör stå värd för den nationella konferensen om barns rättigheter i samhället. Det handlar om ett slags barnens Almedalsvecka och här ska allt från frågor om hur vi blåser liv i barnkonventionen till hur vi utvecklar formerna för att bättre stötta alla barn diskuteras. Jag välkomnar med glädje förslaget om att göra Göteborg till ett årligt centrum för denna konferens med start 2015. Det gör jag för att jag vet att vi ständigt måste utvecklas i takt med samhället därför att varenda unge har rätt till ett värdigt liv.

/Dario

i kategorin:Barn, Göteborg, Mänskliga rättigheter, Politik, Sociala frågor, Trygghet