Kommentering avstängd

Höghastighetsbana Oslo – Göteborg

 

Det föreligger enorma investeringsbehov för svensk infrastruktur inom de närmaste åren. Särskilt skriande är behoven vad gäller utvecklingen, utbyggnad och underhåll av det svenska järnvägsnätet.  Medan den svenska regeringen vägrar ta höjd för nya järnvägsprojekt satsas det runtom i världen på höghastighetståg för att binda samman städer, regioner och hela länder. Elektrifierad järnväg är ett snabbt, säkert och mycket hållbart sätt att resa och bör utgöra stommen i visionen om en svenska framtida infrastruktur.

Det nya norska högerregeringen har i dagarna presenterat sin första budget. I den har man avsatt 100 miljoner norska kronor för att utreda en framtida höghastighetsförbindelse mellan Göteborg och Oslo berättade  Västnytt i tisdags.

Både Sverige som helhet och Göteborgsregionen skulle dra mycket stor nytta av en sådan förbindelse. Samtidigt har Sveriges regeringen med infrastrukturministern Elmsäter-Svärd i spetsen lagt locket på och pekar räddhågset mot en oviss framtid. Någon gång efter 2020 kan det bli aktuellt. Inte ens den värsta flaskhalsen på nuvarande sträckan Öxnered-Halden, finns med i regeringens infrastrukturplan för de kommande åren. Kunde man snarast bygga ut denna sträcka till dubbelspår skulle man kraftigt öka kapaciteten och minska restiderna på järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Höghastighetsjärnväg skulle korta restiderna ytterligare. Förutsättningarna för en integration mellan Sveriges järnvägsnät och Norges järnvägsnät är mycket goda. Detta beror på att standarden för spårvidd, signalsystem och strömförsörjning är nästan identiska beroende på den tidigare unionen mellan länderna.

Byggnationen av en höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Göteborg är en fråga som drivs hårt både från oss rödgröna här i Göteborg, stadshuset i Oslo och nu även regeringen. Det borde också vara en fråga av intresse för den svenska staten ska skapa större och mer dynamiska arbetsmarknadsregioner med större rörlighet, men tyvärr har vi inte märkt av några sådana tendenser från den borgerliga regeringen.

/Johan

 

i kategorin:Arbete, Ekonomi, Göteborg, Infrastruktur, Miljö, Näringsliv, Trafik