Kommentering avstängd

Ett steg i rätt riktning

Jag tror inte att någon har undgått debatten kring EU-migranternas situation som är svår i Europa, Sverige och i vårt Göteborg. Vi har ett välfungerande samarbete med frivilligorganisationerna och med hjälp av dem har vi haft möjlighet att bland annat bistå med öppen förskola, informationscenter och nu också ett vinterhärbärge. Men vi vet också att dessa lösningar bara kan ses som toppen på isberget. Problemen är strukturella och måste hanteras i breda överenskommelser på nationell och europeisk nivå.

För ett par veckor sedan var jag tillsammans med min kommunalrådskollega Robert Hammarstrand på konferens kring utsatta EU-migranter där målsättningen framförallt var erfarenhetsutbyte. Representanter från EU-institutioner, den nationella nivån och från europeiska städer var där och tillsammans diskuterade vi situationen både inom EU samt inom den regionala nivån.

Här lyckades jag tillsammans med politiska representanter från Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo glädjande nog enas om vissa ställningstaganden i ett så kallat ”Letter of intent”.  Denna överenskommelse står över partigränser och innehåller skarpa skrivningar som förbinder oss undertecknade till en gemensam hållning i frågan. Dokumentet handlar i stora drag om att samlat driva på frågan som ett prioriterat område för EU-politiken.  Samt att utveckla verkningsfulla projekt med finansiering från EU som syftar till att höja utbildningsnivån och stimulera entreprenörskap hos målgruppen.  Vi har fortsatt en lång väg att varandra, men jag vet av erfarenhet att ju fler som är överens om vart vi ska desto snabbare når vi målet.

 

/Dario

i kategorin:Göteborg, Mänskliga rättigheter, Skola