Kommentering avstängd

Motorbranschen Tekniska Gymnasium visar vägen!

Under hösten kommer jag att varje vecka lyfta fram ett gott exempel från stadens skolor för att uppmärksamma deras arbete och idag har turen kommit till Motorbranschen Tekniska Gymnasium.

MTG är en relativt liten skola med yrkesprogram i tätt samarbete med yrkesbranschen. Samarbetet innebär att man exempelvis har företag representerade i skoledningens styrgrupp och praktikplatser där elever kan få en inblick i sitt framtida yrkesliv.  På så vis hålls undervisningen uppdaterad och branschen får en kompetent personal – och tillsammans kan skola och bransch inspirera fler unga att välja MTG och vilja jobba inom yrket.

I samband med att kravet på högskolebehörighet avskaffades kunde vi se en nationell trend med färre antal sökande till yrkesprogrammen.  Allt för länge har det varit en olycklig utveckling där kraven på eleverna vid yrkesförberedande program sänks samtidigt som kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar.  Därför är det roligt att se hur viktigt det varit för MTG att inte sänka kraven generellt för eleverna när de nya reglerna för högskolebehörighet infördes. Skolan erbjuder två inriktningar som antingen ger högskolebehörighet eller är en fördjupning i yrkesämnet. Idag läser ca 85% av elever in högskolebehörighet, något som idag är ett indirekt krav från många arbetsgivare för att anställa någon, och många elever får jobb efter sin examen från MTG.

Det är inte bara det framgångsrika arbete med branschen som uppmärksammar MTG utan även  deras sätt att lägga upp undervisningen på.  Lektionerna är alltid tre timmar långa vilket ger eleverna tid att bli introducerade för ämnen, påbörja arbeten för att sen hinna fördjupa sig.  Och för lärarna som inte undervisar blir det tydligt en sammanhängande tid avsatt för kompetensutveckling och uppföljning av elevernas resultat.

Staden har en mångfald av skolor där olika arbetsmetoder passar olika bra utifrån just deras förutsättningar.  MTG är bara ett av stadens många goda exempel och jag fram emot att få under nästkommande veckor få visa er fler!

/Robert

i kategorin:Barn, Göteborg, Gymnasiet, Politik, Skola