Kommentering avstängd

Göteborg i Europafinal för bästa tillgänglighetsarbete

Idag har Göteborgs stad gått till final om pris för bästa tillgänglighetsarbete. I våras lade vi i den rödgröna majoriteten förslaget att vi skulle delta i EU:s tävling om tillgängliga städer – Access City Awards. Nu är vi bland sju städer i hela Europa som valts ut – bland 102 tävlingsbidrag -  att gå vidare. Tävlingen riktar sig till städer i samtliga EU-länder som har minst 50 000 invånare. Initiativen som de tävlande presenterar måste ha genomförts under de senaste fem åren. Priset är en del av EU:s arbete för att skapa ett tillgängligt samhälle i EU.

Access City Award arrangeras årligen av EU-kommissionen som delar ut pris till den stad som i Europa har det mest utvecklade sättet att arbeta med tillgänglighetsfrågor. Det handlar om tillgängligheten i bred mening -  åtgärder, policies och initiativ gällande tillgänglighet i den fysiska miljön och offentliga platser och service, transporter samt informationssystem. Staden rankas utifrån åtgärdernas omfattning, kvalitet och genomslag, ansvarsförhållanden och ansvarsnivå samt vilket deltagande det finns från brukarna. Vi har i ansökan också lyft vårt MR-arbete – i vilket tillgänglighet är en viktig del.

En framgångsfaktor för om tillgänglighetsarbetet i  Göteborgs Stad ska gå framåt är att ha ett tydligt politiskt mål om att göra Göteborg tillgängligt för alla. Utgångspunkten är att tillgänglighet är en mänsklig rättighet. Vi vill riva barriärerna oavsett fysisk eller psykisk funktionsnedsättning – staden ska vara inkluderande för alla.

Vi är medvetna om att vår stad INTE är tillgänglig för alla idag. Vårt deltagande i Access City awards är ett sätt för oss själva att sätta frågan ytterligare i fokus, eftersom vårt arbete behöver fortsätta. Vi får också en möjlighet att låta en extern aktör bedöma om de arbetssätt vi tagit fram under senare år uppfattas som verkningsfulla. Detta gör vi inte för att använda en eventuell utmärkelse som ett intyg på att vi är framme vid målet om en tillgänglig stad… en utmärkelse blir en viktig uppmuntran som säger att vi verkar vara på rätt väg.

Samverkan med intresseorganisationerna för personer med funktionsnedsättning och äldre ska ske systematiskt och genomsyra stadens arbete med frågorna och ger därmed högre kvalitet i beslut och åtgärder på alla nivåer. Göteborg ska ha ett helhetsperspektiv på tillgänglighet och måste arbeta kontinuerligt med tillgänglighet i alla förvaltningar och bolag. Arbetet måste vara en del av den ordinarie verksamheten och vi försöker skapa en systematik och verktyg för uppföljning och ständiga förbättringar.

Bästa sättet att göra samhället tillgängligt är ju att göra rätt från början.

Tillgänglighetsarbetet måste präglas av ett engagemang på alla nivåer. Samverkansmodellen och det systematiska arbetet, tillsammans med tydliga politiska mål, gör Göteborg starkare i sin strävan att göra staden inkluderande och socialt hållbar genom full delaktighet.

Våra medfinalister är Belfast (Storbritannien), Burgos (Spanien), Dresden (Tyskland), Grenoble (Frankrike), Málaga (Spanien) och Poznan (Polen). Det är glädjande att få den här uppmärksamheten för vårt tillgänglighetsarbete, även om vi givetvis samtidigt är medvetna om att arbetet måste gå vidare… klara blir vi nog aldrig!

Oavsett var staden till slut hamnar så har medverkan i tävlingen samlat vårt tillgänglighetsarbete och vi har fått en bra överblick över alla insatser som görs i vår stad. Här ska Fastighetsnämnden ha en stor eloge för det systematiska och omfattande arbete de har lagt ner – här finns en omfattande kompetens och mycket god samordning. En stor eloge ska också gå till alla de anställda och föreningsaktiva i Göteborg som varje dag arbetar för mänskliga rättigheter som tillgänglighet. Vi ska ha en stad för alla – vare sig en person bor här eller besöker oss.

I december äger prisceremonin rum i Bryssel i samband med den europeiska dagen för personer med funktionsnedsättning. Vid ceremonin kommer juryn också att delge vilka städer som fått andra- och tredjeplatsen plus fyra hedersomnämnanden.

Nu håller vi tummarna, och hoppas att the winner is…Göteborg! Men oavsett placering bland de ‘topp sju’ så har vi fått viktig uppmuntran i att fortsätta vårt nödvändiga arbete med att arbeta bort den otillgänglighet som också finns kvar i vår stad.

/Thomas

 

i kategorin:Göteborg Taggar: , , ,