Kommentering avstängd

Uppföljning av frågor gällande Kalla Fakta

Nu har vi fått en del svar angående i vilken omfattning som denne konsult anlitats av Göteborgs stad (om en enskild anställd i Göteborgs kommun har varit på kurs som ANNAN anordnat och där denna konsult varit anlitad, får vi nog svårt att överblicka, dessvärre):

- Göteborgs stads upphandlingsbolag har inget ramavtal med hans bolag.

- Göteborgs stad HAR anlitat hans bolag två gånger, vad jag fått veta hittills… dels för ett år sedan då det plattformsarbete jag nämnde ovan – och som formellt avslutas vid årsskiftet, tydligen – hade honom som föreläsare under en heldag. Dels skulle han ha föreläst ännu en gång för ungefär samma grupp IDAG, men den föreläsningen har han ställt in på egen begäran (och det känns ju lämpligt under rådande omständigheter). Dessa båda föreläsningar är direktupphandlade, vilket är ok om inte ramavtal finns. En heldag kostar 20 tkr plus resekostnader. Direktupphandlingarna finns dokumenterade.

- Hittills har inget framkommit vad gäller att någon av Göteborgs tio stadsdelar skulle  ha anlitat honom i enskilda rättsfall, vid överklaganden. Vid behov av sådant stöd brukar stadsdelarna i Göteborg vända sig till Göteborgs stads egna stadsjurister på Stadsledningskontoret.

- Stadsledningskontoret kommenterar: ”Dessa utbildningar har varit en del av de utbildningar, seminarier och andra aktiviteter som har genomförts inom ramen för plattformsprojektet. Juridiken kan aldrig stå för sig själv inom socialtjänsten. Socialsekreterarens yrkesroll, förhållningssätt och bemötande m m har varit viktiga inslag, liksom prioriterade områden för plattformen så som, rättssäkerhet, likabehandling, barnperspektivet mm.”

 

… det jag framför allt vänt mig emot i de delar som ingick i TV-programmet är att:

1. Han generellt verkar framhäva att LSS-lagstiftningen är FÖR generös. Det är inte min mening… Det är sant att LSS-lagstiftningen är en starkare och mer rättighetsfokuserad lag än Socialtjänstlagen, men de som omfattas av LSS är också personer som har mer omfattande behov.

2. Han ger synpunkter och tips på hur kursdeltagarna ska hantera enskilda ärenden. Men detta utan att vara insatt i hela ärendet… den enskilde har rätt att få sitt specifika ärende bedömt och då också rätt att HELA bilden är med i sammanhanget. Att på en kurs, utifrån en enkel fråga, vägleda hur bedömning specifikt ska göras strider mot lagstiftningens andemening, anser jag.

3. Han raljerar, uppfattar jag det som, med brukarmedverkan och brukarinflytandet. Tvärtom mot vad han verkar signalera, så vill vi se MER av brukarmedverkan eftersom det av flera skäl leder till ett mer långsiktigt hållbart beslut och stöd.

/Thomas

i kategorin:Göteborg Taggar: ,