Kommentering avstängd

Om TV4:s Kalla Fakta

Angående den dokumentär som Kalla Fakta/TV4 presenterat ikväll:

Jag har ikväll tillskrivit personer i Stadsledningskontoret som är planeringsledare med fokus på funktionalitet för att höra i vilken omfattning Göteborg haft/har kontakter med denne konsult. Jag hade själv inte hört talas om denne konsults verksamhet förrän ikväll.

Det har pågått ett ‘plattformsarbete’ inom Göteborgs personalgrupper som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning under ett drygt års tid. Det arbetet är nu avslutat. Jag har tagit del av DET arbetet, som inkluderat alla tio stadsdelarna, men inte i något sammanhang har framkommit om det arbetet har involverat denne konsult.

Däremot har det plattformsarbetet (som finns väl dokumenterat) haft som mål att arbeta för likabehandling i våra tio stadsdelar, och för att säkerställa så att lagens rättigheter efterlevs.

Jag hoppas på att få snabb återkoppling från stadsledningskontoret angående detta.

Efter att ha sett programmet så är mina spontana reaktioner följande:

- Jag har valt att arbeta med ansvarsområdet ‘Funktionshinder’ för att jag tycker området är mycket viktigt och för att jag känner och har känt starkt (i de arbeten jag tidigare haft inom boende, daglig verksamhet och utbildning för personer med funktionsnedsättning) FÖR de rättigheter personer med funktionsnedsättning har.

- Årligen har de ekonomiska ramarna i Göteborg räknats upp mer inom funktionshinderområdet än inom de flesta andra områden, och jag står bakom den uppräkningen och tror den varit nödvändig.

- Politiskt har vi i Göteborg strävat efter att hitta FLER vägar för att personer med funktionsnedsättning ska få styra mer över sina verksamheter, exempel är val av daglig verksamhet och utbyggd brukarrevision

- Om vårt samhälle inte tar väl hand om de som har det allra tuffast, så lever vi inte upp till det som förväntas av oss i solidaritetens namn

- Ännu en gång kan jag konstatera att det hade underlättat för kommunerna att få höjda statsbidrag, som hjälpt oss på traven ekonomiskt, istället för jobbskatteavdrag som gett mer kvar i plånboken till många (framför allt de rikaste) men försvagat vårt välfärdssystem.

/Thomas

i kategorin:Göteborg Taggar: , ,