Kommentering avstängd

Rätt att rata låga anbud – det ger ett bättre Göteborg

Varje år upphandlar den offentliga sektorn i Sverige varor och tjänster för hundratals miljarder kronor. Det handlar till exempel om stat, kommuner och landsting som upphandlar allt från vägar och broar till skolmat. Det har länge funnits osäkerhet kring Lagen om offentlig upphandling (LOU) som gjort det svårare att förhindra oseriösa anbudsgivare. En dom i kammarrätten har nu gett Göteborgs kommunala upphandlingsbolag rätt som ratat onormalt låga anbud, vilket ger hopp om bättre upphandlingar i framtiden.

Att oseriösa anbud vinner upphandlingar kan vara kostsamt för både samhälle och människor. Seriösa företag blir utVkonkurrerade och arbetstagare kan få sämre villkor och lägre löner. Lagen om offentlig upphandling finns för att alla som deltar i upphandlingar ska ha samma förutsättningar. De sociala krav som till exempel kommuner och landsting kan ställa i upphandlingar begränsas av regelverken i EU och vägledande domar.

Här inger en dom i kammarrätten nu hopp. Göteborgs kommunala upphandlingsbolag krävde i en upphandling om ett antal mindre byggarbeten att anbud som var lägre än 300 kronor per timme skulle motiveras. När Upphandlingsbolaget sedan ratade de anbud som ansågs onormalt låga, begärde fyra anbudsgivare överprövning och fick rätt i förvaltningsrätten. Upphandlingsbolaget överklagade dock domarna till kammarrätten, som nu avgjort målen till Upphandlingsbolagets fördel.

Att Upphandlingsbolaget fick rätt när de ratade onormalt låga anbud skapar inte bara bättre möjligheter att främja sund konkurrens och ett bättre arbetsliv i Göteborg. Det ger också hopp om att upphandlande myndigheter i hela Sverige inte ska behöva anta oseriösa anbud i framtiden.

Anneli

i kategorin:Arbete, Ekonomi, Göteborg, Huvudinlägg, Infrastruktur, Mark, Mat, Miljö, Näringsliv, Politik, Sociala frågor, Stadsutveckling Taggar: , , ,