Kommentering avstängd

Succé för naturvetenskapligt program på Angeredsgymnasiet!

Nr 1 i serien: En bra start på veckan – goda exempel från gymnasieskolan i Göteborg.

 

Angeredsgymnasiet har sedan läsåret 2012/13 fått en ny inriktning som i korta drag innebär att man i första hand ska erbjuda studieförberedande program till elever som bor i Angered. För att gymnasiet ska bli intressant och viktigt för ungdomarna räcker det inte enbart med organisatoriska förändringar. Andra saker måste också bli bättre för att öka elevernas resultat och skolans attraktivitet.

Vi politiker som sitter i utbildningsnämnden tycker att det är väldigt viktigt att skolan ska samarbeta med andra verksamheter. Det kan t.ex. handla om näringslivet stadsdelsnämnden och universitetsvärlden för att ge eleverna värdefulla kontakter och för att skapa motivation för skolarbetet.

Ett konkret resultat av den nya inriktningen var att ta tillbaka det naturvetenskapliga programmet på Angeredsgymnasiet. Detta för att möta efterfrågan och behovet från ungdomarna i nordost, men också för att de 100-130 som årligen lämnar gymnasieskolor i innerstan och återvänder till Angeredsgymnasiet inte ska behöva byta utbildning.

När den första elevkullen började 2012/2013 var skolans utgångspunkt att man måste arbeta på ett sätt som möter eleverna från deras förutsättningar. Eftersom så gott som samtliga som gick utbildningen hade annat modersmål än svenska och varit i Sverige mellan tre och fem år, fick eleverna en extra lärarresurs. Denna s.k. kompanjonlärare arbetade språkstödjande på lektioner och inför labbar när det gällde naturvetenskapliga termer, begrepp och benämningar. Genom detta arbetssätt fick eleverna en fördubbling av mängden svenska.

Eleverna har under hela läsåret i åk1, totalt trettio dagar, laborerat på Lundbergslaboratoriet på Medicinarberget. Förutom att eleverna får vara på ett toppmodernt labb så hoppas vi visa för våra elever att universitetet är en internationell miljö samt visa på vad som väntar dem när de blir klara med sin utbildning. Under årskurs två kommer laborationerna äga rum på Chalmers Tekniska Högskola. Samarbetet med både universitetet och Chalmers har fungerat mycket bra och är en motivationshöjande faktor för eleverna.

Resultatet då? Mycket bra. 24 av 27 elever klarade det nationella provet i matematik och en övervägande del av eleverna har en mycket god prognos att få ett slutbetyg i årskurs tre. Få elever har hoppat av utbildningen. Till framgångsfaktorerna hör det språkstödjande arbetssättet i de naturvetenskapliga ämnena, tillgång till Angeredsgymnasiets Kunskapsportal (mer om detta vid ett annat tillfälle) och samarbetet med akademin.

Slutligen till den i media ständigt återkommande frågan om Angeredsgymnasiets eventuella nedläggning. Det är en mycket olycklig bild eftersom den är felaktig. Angeredsgymnasiet har hållit sin budget varje år sedan 2009. Orsaken till spekulationerna i media är förmodligen att Angeredsgymnasiet har en större andel obehöriga elever som kommer in sent i antagningsprocessen vilket ger intryck av att det finns ett stort antal tomma platser. Jag är övertygad om att Angeredsgymnasiet, med den nya inriktningen, har framtiden framför sig!

/Robert

i kategorin:Barn, Göteborg, Gymnasiet, Huvudinlägg, Politik, Skola Taggar: , , , , , ,