Kommentering avstängd

Inga tysta arbetsplatser i Göteborgs Stad!

Jag vill att Göteborgs Stad ska vara en arbetsgivare där alla anställda ska känna tryggheten att prata öppet om förbättringar eller problem på sin arbetsplats. Detta är en självklarhet för en arbetsgivare som tror på alla medarbetares vilja att vara med att utveckla sin arbetsmiljö. Rätten att yttra sig om sin arbetsplats har stöd i så väl lagstiftning som i de styrande dokument som gäller för staden vilket gör det hela ännu tydligare.

I stadens informationspolicy uttrycker vi det så här: ”Yttrandefriheten ger alla rätt att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplys­ningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Meddelarfriheten ger dessutom anställda i stadens förvaltningar en lagstadgad rätt att kontakta massmedia och efterforskningar om vem som lämnat informationen får inte förekomma. Dessutom utvecklar vi ytterligare i ” Personalidé för Göteborgs Stad” hur vi vill tillvarata vår personals engagemang.

Min besvikelse blir därför stor när jag får besked om att en lärare i Torslanda, som påtalat uppenbara brister i säkerhet i en slöjdsal, upplever att han utsatts för hot om repressalier. Ett sådant förhållningssätt från ledningen får inte förekomma i Göteborgs stad. Vi ska vara en stad där all personal ska välkomnas till att komma med synpunkter, där delaktighet ska vara något positivt och framförd kritik åtgärdas eller bemötas med fakta.

Jag vill inte ha en stad där vår personal inte vågar yttra sig och jag vill inte att vi ska ha ”tysta” arbetsplatser där personalen håller sina synpunkter för sig själva. Tyvärr verkar det som om vi har mycket arbete kvar att göra för att alla stadens verksamheter ska förstå innebörden och lära sig att följa både våra styrande dokument och lagstiftning.

Som ansvarigt kommunalråd för stadens personal kommer jag arbeta för att vi blir en öppen och lyssnande arbetsgivare inom alla stadens verksamheter

//Mats Pilhem

 

i kategorin:Arbete, Göteborg, Huvudinlägg, Politik, Trygghet Taggar: , , , , , ,