Kommentering avstängd

Ökade insatser för utsatta EU-medborgare

Efter en ovanligt varm start på hösten börjar nu temperaturen att sjunka. Halsdukar och handskar plockas fram för att skydda sig mot kylan, men att kunna söka sig till värmen inomhus när kylan blir för hård är inte en självklarhet för alla.

När vintern kommer innebär det en otrygg tillvaro för många EU-medborgare som under året sökt sig till Göteborg. Vanligtvis handlar det om extremt utsatta personer som inte vet var dem ska ta vägen till vintern.

Vi rödgröna är djupt oroade över utvecklingen.  För att säkerställa att familjer, däribland många barn, inte far illa ut vidtar vi  nu en rad åtgärder lokalt – men frågan måste upp på den nationella dagordningen. Vad gör regeringen?

Regeringen måste driva frågan hårdare inom EU. Det här är inte ett problem som endast finns i Göteborg utan runt om i Europa.  Jag har tillsammans med riksdagsledamöter och europaparlamentariker föreslagit en rad åtgärder, men regeringen tar varken till sig våra förslag eller presenterar några egna lösningar. För att hjälpa EU-migranterna ur den svåra situation de befinner sig i behövs ett helhetsgrepp om frågan med samverkan mellan kommun, stat och EU.

I Göteborg väntar vi inte på regeringens politik. Vi kommer nu öka anslaget med 6,4 miljoner kronor för arbetet med utsatta EU-migranter. En del av anslaget går till att stötta de frivilligorganisationer som bland annat erbjuder EU-migranterna dusch, kläder och en akut sängplats. Det pågår även arbeten med att arrangera hemresor med hjälp av Socialstyrelsen. Vi rödgröna är djupt oroade över utvecklingen och tar ett medmänskligt ansvar för att många ska få en lite drägligare vinter. För att  få till en långsiktig lösning krävs däremot att vi är fler som tar vårt ansvar är med och bidrar från olika nivåer.

/Dario

i kategorin:Barn, Göteborg, Mänskliga rättigheter, Politik, Sociala frågor, Trygghet Taggar: