Kommentering avstängd

Förbättrade skolresultat bland familjehemsplacerade barn

Vi rödgröna har under hela mandatperioden varit tydliga med att vi vill öka jämlikheten i staden, och ett av våra prioriterade mål har varit att öka människors förutsättningar till goda livschanser. Det kan tyckas vara ett stort och abstrakt mål, och utmaningen för oss politiker ligger i att bryta ner det till verkliga resultat. Så hur har vi arbetat med att ge göteborgarna goda livschanser?

En viktig del i vårt arbete är att stötta de mest utsatta i samhället. Däribland finns exempelvis barn som av olika anledningar inte längre kan bo med sin biologiska familj och istället placeras i familjehem. Under en lång tid har barn som varit familjehemplacerade generellt sett haft sämre studieresultat och lägre utbildningsnivå än andra barn. Det är olyckligt.  Att gå ut skolan med godkända betyg minskar risken för att senare i livet få problem med sin försörjning, psykisk ohälsa eller missbruk. Slutbetyg är något vi vet ger barnen avsevärt mycket bättre framtidsutsikter livet igenom.

Det var därför glädjande när jag igår fick besked om att andelen familjehemsplacerade barn som klarar kunskapsmålen i skolan har ökat. Framför allt bland flickorna där andelen har ökat från 39% till 61% på bara två år.  Det är fantastiska resultat som kommer påverka barnens livschanser något otroligt!

Framgången bakom arbetsmodellen, som heter Skolfam, har varit att låta en psykolog, socialsekreterare och specialpedagog kartlägga barnens behov och förmågor för att sedan tydligt följa upp resultaten. Helsingborg var den första kommunen att använda sig av Skolfam och förra året gick samtliga av eleverna de arbetat med ut skolan med högskolebehörighet.

För att kunna fortsätta den positiva utveckling vi sett investerar vi nu 10 miljoner kronor i Skolfam under 2014 – en investering som kommer ge tydlig effekt i många människors liv. Som jag sade inledningsvis kan politiska mål ibland låta stora, men det här är ett bra exempel på hur vi tar ett steg på vägen mot ett mer jämlikt Göteborg.

/Dario

i kategorin:Barn, Göteborg, Huvudinlägg, Skola, Sociala frågor