Kommentering avstängd

Uttalande med anledning av polisens registrering av romer

Vi bedriver tillsammans ett aktivt arbete för att främja och säkerställa de mänskliga rättigheterna. Både i Göteborgs Stad och i Västra Götalandsregionen arbetar vi tillsammans i samråd för att främja antidiskriminering och säkerställa romers lika rätt. Därför reagerar vi idag med bestörtning över beskedet om polisens registrering av romer – det är fullständigt oacceptabelt, lagvidrigt och diskriminerande. Vi kräver en grundlig utredning av den här händelsen där ansvariga ställs till svars. Detta får aldrig förekomma, och registret som sådant måste upphöra omedelbart. Registrering har genom tiderna använts som ett sätt att kunna begå övergrepp mot romer. Det här riskerar att undergräva det förtroende och tillit som byggts upp genom det romska inkluderingsarbetet. Vi tar starkt avstånd från den här typen av företeelser, står upp för alla människors lika värde och fortsätter tillsammans vår kamp för mänskliga rättigheter och romers lika rätt. Diskriminering och orättvisa – mot vem eller var helst den äger rum – är ett hot mot oss alla och ett jämlikt samhälle. 

Diana Nyman, ordförande Romska Rådet, Göteborg
Bagir Kwiek, ledamot Romska rådet och samrådet med nationella minoriteter, Västra Götlandsregionen
Simon Wallengren, ordförande Kulturgruppen för Resandefolket

Dario Espiga (S), kommunalråd Göteborgs Stad
Thomas Martinsson (MP), kommunalråd Göteborgs Stad
Mats Pilhem (V), kommunalråd Göteborgs Stad

Tord Karlsson (S), ordförande Kommittén för Rättighetsfrågor, Västra Götalandsregionen

Kristina Körnung (MP), ledamot Kommittén för Rättighetsfrågor/samrådet med nationella minoriteter, Västra Götalandsregionen
Elise Norberg Pilhem (V), ledamot Kommittén för Rättighetsfrågor, Västra Götlandsregionen
Susanne Arvidsson (S), ledamot Kommittén för Rättighetsfrågor/samrådet med nationella minoriteter, Västra Götalandsregionen

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg Taggar: