Kommentering avstängd

Mest fördelar med omröstning den 14 september 2014

När är bästa tiden för en folkomröstning? Det är inte alltid så lätt att svara på. Kanske särskilt delikat när det handlar om trängselskatt i Göteborg. Vi har kommit fram till att fördelarna med den allmänna valdagen 2014 överväger:

Valdeltagandet blir högt och frågan hör faktiskt hemma i alla de tre valen till kommun, region och riksdag. Ett högt valdeltagande är demokratiskt viktigt och gör antagligen resultatet tydligare. Frågan om trängselskatt rör också utvecklingen i Västsverige och hur hela trafiksystemet ska se ut i framtiden. Alla politiska nivåer har bidragit till avtalet om Västsvenska paketet och frågan behöver därför debatteras i samtliga valrörelser. Det är dessutom riksdagen som ytterst fattar beslut om trängselskatt.

Valdagen anges på folkinitiativets namninsamling.

Kostnaden blir lägre. Cirka 1-2 miljoner kronor extra för att hålla omröstningen på valdagen jämfört med 8-10 miljoner kronor vid en annan tidpunkt. Kanske ingen stor summa för en stor stad men pengarna gör nytta i skolan och äldreomsorgen.

Det finns tid för debatt och för att prata om trängselskatten i ett större perspektiv. Det handlar ju egentligen om Göteborgs och Västsveriges utveckling, hela regionens trafiksystem och klimat- och miljöfrågorna.

Vi får ofta frågan varför vi inte helt enkelt höjer skatten istället för att ha trängselskatt. Att höja skatten är inte ett alternativ för oss. En stor del av trängselskatterna betalas av andra än göteborgarna och hela regionen har nytta av en bättre infrastruktur. Till exempel kommer boråsaren som ska till Mölndal och trollhättebon som ska till Hisingen att få bättre kollektivtrafik och fler hållplatser. Alla behöver inte knös in på centralen. Och det är inte troligt att de övriga tre avtalsparterna har lust att skjuta till de 14 miljarder kronor som trängselskatten ger, utöver det de redan betalat för paketet. Så om trängselskatten faller så har vi ingen finansiering av nya Hisingsbron, Marieholmstunneln, Västlänken eller förbättrad kollektivtrafik. Statens bidrag på 17 miljarder kronor är villkorat till att trängselskatten införs.

Nu ser vi fram emot en bra och livlig debatt där alla argument kommer fram.

Anneli Hulthén (S)
Kia Andreasson (MP)
Mats Pilhem (V)

 

i kategorin:Göteborg, Infrastruktur, Näringsliv, Stadsutveckling, Trafik Taggar: , , ,