Kommentering avstängd

Plats för mer konst och kultur i gaturummet

IMG_2757 IMG_2610

En del av att vara en levande stor (små-) stad är att det är liv i gatumiljön, där det positiva och oväntade kan finnas runt hörnet, konst och kultur bland annat. För några år sedan ändrades ett dåligt beslut som Göteborgs kommunfullmäktige tagit (att kräva särskilda tillstånd för att få spela gatumusik) på rödgrönt initiativ till att återigen bli tillåtet utan att söka godkänt i förväg och utan medföljande administrativa kostnader. Det finns gott om musik på Göteborgs gator och det vore tomt – mycket tomt – utan den.

I rödgrön budget för 2014 förlängs arbetet med laglig graffiti och ‘ung och skapande’-verksamhet på Röda sten och graffitiväggen ‘Draken’. Jag tror inte på ett totalförbud för graffitimålning i Göteborg, det vore helt fel såväl ur konstnärligt och yttranderättsligt perspektiv. Jag tror dock inte på att släppa målning vart som helst i staden helt fritt, men steg för steg skulle jag vilja se fler lagliga väggar. Därför är graffitin på Röda sten så viktig och därför är det pågående arbete som finns, kopplat till samverkansmodellen inom Göteborg som bland annat fokuserar gatukonst – Trygg och vacker stad, så viktig. Ett vägledande dokument från denna gruppering, som är på remiss till nämnder just nu, öppnar för att vara mer tillåtande till gatukonst i Göteborg. Inte minst borde det automatiskt ges ok till målningar av gator med färger som försvinner efter några regndagar (jämför förresten med Göteborgsvarvs-strecket) och andra tillfälliga förgyllande inslag. Dessutom underlättar denna vägledning, OM den nu överlever granskningarna från nämndernas sidor, för fler verksamheter i staden – till exempel ungdomssatsningarna i stadsdelarna, kulturförvaltningens institutioner, och andra – att möjliggöra laglig graffiti. En nyligen gjord, eventuellt unik, granskning visar att Göteborg ännu inte uppfattas som en tillåtande stad av personer som redan är involverade i graffitikulturen. Som tröst så börjar åtminstone en del nationella signaler komma om den resa vi är inne i, till exempel lyfte Riksteatern detta i maj 2013.

Rödgrön majoritet i Göteborg har tagit politiskt initiativ till att filmning i Göteborgs gatumiljöer ska underlättas. För det har ofta uppfattats som administrativt och tekniskt särskilt svårt för filmare som vill få med göteborgska gatumiljöer i sina verk. Därför har Göteborg & Co tillsammans med Business region Göteborg (som båda bolagen är delvis respektive helt ägda av Göteborgs stad) fått i uppdrag att särskilt jobba med att motverka dessa krångligheter.

För att väga upp dessa något negativa upplevelser så ska ändå sägas att andra som utövar sin konst i gatans miljöer – t ex i samband med ‘Live Action‘ som genomfördes i Göteborg för åttonde året i rad – lyfter fram vår stad som en positiv förebild. Speciellt jämfört med en del länder och platser där det av politiska skäl inte är tillåtet att provocera med konstens hjälp så människor ser det.

Idag startade också den numer årliga kavalkaden av fantastiska kultursommarjobbare i Göteborgs gaturum. Dessa unga, som under ett antal veckor anställs av Göteborgs stad för att planera och genomföra konst och kultur i gaturummet, bjuder på helproffsiga framträdanden.

Passa på och njut och fundera på hur vår stad skulle vara utan gatukonst? Min bild är att den skulle bli själlös och steril och dessbättre är den politiska majoriteten i staden inne på samma linje.

/Thomas

i kategorin:Kultur Taggar: , ,