Kommentering avstängd

Det lönar sig med tåg – även Västlänken

Att det är miljövänligt att åka tåg är väl känt. Nu visar en ny beräkning från Trafikverket att den totala samhällsnyttan för Västlänken och Knutpunkt Olskroken blir god. I en snäv beräkning anges att den är något negativ men räknar man även med ökat kollektivtrafikresande, som de facto sker, blir det samhällsekonomisk lönsamt. Då har man ändå inte räknat med effekten av bättre miljö, mindre klimatpåverkan, ökad tillförlitlighet i ett hållbart transportsystem med mera. Västlänken är både nödvändig och effektiv.

Göteborg har länge haft ett stort behov att tåginvesteringar. Nödvändiga investeringar blev möjliga genom Västsvenska paketet där bland annat Västlänken och andra tåginvesteringar ingår. Västlänken består av tre nya stationer i Göteborg. Dels ombyggnad av Centralen så att tågen kan gå rakt igenom och inte som nu tvingas vända i en säckstation och dels två nya stationer vid Korsvägen och Haga. Stationerna kommer att vara viktiga för hela Västsverige när de invigs cirka 2027. De kommer att kunna hantera de betydligt fler resenärerna som då åker kollektivt och de kommer att bidra till stadsutvecklingen. Speciellt vid Centralen kommer stora ytor som idag är ”döda” att kunna användas för handel, service, mötesplatser och annat stadsliv.

Den rödgröna majoriteten har i budget för 2014 föreslagit start för planering av spårväg till Backa och Eriksberg. Det är också nödvändigt för att kunna utveckla dessa stadsdelar och bygga fler bostäder.

För Miljöpartiet är detta en bra början. För att drastiskt minska vår klimatpåverkan och förbättra stadsmiljön i Göteborg behöver tågutbyggnaden dock fortsätta. I Göteborg vill vi ha spårväg till Askim, Kärra och Torslanda. I ett större perspektiv behövs höghastighetståg till Stockholm samt från Norge via västkusten till Danmark och vidare. Den nya gröna tågepoken puffar vidare framåt.

Läs även mer i GP-artikel

i kategorin:Ekonomi, Göteborg, Infrastruktur, Miljö, Trafik Taggar: , , , ,