Kommentering avstängd

Nu har Göteborg ett miljöprogram – men det ville inte borgarna

MILJPR~1

Göteborgs stad har sedan tidigare antagit 12 ambitiösa miljömål som staden ska arbeta för att uppnå. Under hösten 2012 var förslaget till miljöprogram för Göteborgs stad ute på remiss. Miljöprogrammet är ett samlat initiativ med åtgärder för att uppnå de 12 miljömålen. En mängd förvaltningar och organisationer fick ta del av programmet och säga vad de tyckte om det. För någon vecka sedan klubbade miljö- och klimatnämnden igenom det gedigna omarbetade programmet som innehåller en lång rad större och mindre åtgärder som tillsammans kommer innebära att Göteborg blir en grönare och mer klimatsmart stad. Ganska snart efter beslutet fick tjänstemännen som arbetat med att ta fram miljöprogrammet priset ”Gröna Glenn” från Göteborgs samlade miljörörelse. Detta är ett mycket bra betyg för miljöprogrammet, eftersom miljörörelsen inte alltid är nöjd med stadens åtgärder för en bättre miljö.

Vi rödgröna har i vår budget för 2014 avsatt 30 miljoner för att börja arbetet med att genomföra de åtgärder som listas i programmet. Vissa av åtgärderna är dock redan påbörjade eller i planeringsstadiet. Dessa 30 miljoner ska alltså inte täcka allt som ska genomföras, utan är tänka som en stimulans för att få igång arbetet med miljöprogrammet.

Genom hela arbetet med programmet så var de borgerliga med på båten. Men så plötsligt, ungefär en vecka innan beslutet skulle tas, så backade de. Man menade helt utan förvarning att processen varit odemokratisk, och att programmet bestod av bilfientliga åtgärder och åtgärder som inte löser några problem. Vad föreslog man då istället? Ingenting. Borgarna vill helt enkelt dra tillbaka det omfattande miljöprogrammet och har inga egna alternativ. Det är ganska talande för den borgerliga miljöpolitiken: de har över huvud taget inga egna förslag att komma med och inga visioner för miljöåtgärder för framtiden.

Nu är det ju så att alla som varit med och tagit fram programmet vet att de åtgärder som finns med inte på långa vägar är tillräckliga för att lösa de stora utmaningar vi står inför. Men programmet tar oss en bit på vägen. Borgerligheten i staden har inga alternativa förslag på hur de vill komma framåt i miljöfrågan. Istället klagar de på att processen varit odemokratisk. Jag vill bara påminna de borgerliga om att de varit med under hela den tvååriga processen. De har suttit på miljö- och klimatnämndens möten, men inte framfört några klagomål eller alternativa förslag. Deras kolleger i bolag och nämnder har fått möjlighet att yttra synpunkter på förslaget under remisstiden och förslaget har dessutom gått ut till en mängd andra organisationer i staden.

Jag undrar därför återigen vad de borgerliga vill med miljöpolitiken. Och om det är så att de har fantastiska förslag som löser många problem, varför har de då inte föreslagit dessa under processens gång?

Kia Andreasson

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg, Miljö, Politik Taggar: , , , , , ,