Kommentering avstängd

För ett hållbart, rättvist och solidariskt Göteborg

Jag är stolt över budgetförslaget för 2014 som vi rödgröna presenterade igår. Extra kul är det att presskonferensen ägde rum i den nybyggda sim- och ishallen i Angered. Ibland kan det vara skönt att kunna se och känna på politiska beslut, precis som arenan i Angered. Gemensamt för alla våra satsningar och prioriteringar inför 2014 är att de syftar till att skapa ett mer hållbart, rättvist och solidariskt Göteborg. Budgeten är stadens främsta redskap för förändring, och jag tror att 2014 blir ett bra år.

-          Vi satsar sammanlagt 220 miljoner extra för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, bland annat genom tekniksatsningar.

-          Vi satsar 145 miljoner extra på förskolan, främst för att minska barngrupperna och stärka kvaliteten.

-          Vi satsar 50 miljoner extra på gymnasieskolan.

-          Vi satsar på stadens kulturinstitutioner genom att påbörja upprustningen av exempelvis Konstmuseet, och genom att fortsätta framgångsrika koncept såsom El Sistema.

-          Vi satsar på åtgärder för en bättre miljö genom att påbörja genomförandet av stadens ambitiösa miljöprogram och genom infrastruktursatsningar och cykelfrämjande åtgärder.

-          Vi ger alla skolungdomar utökat spårvagnskort så att de kan åka gratis även på jul- och sommarlov.

-          Vi ger även 2014 alla ålderspensionärer gratis broddar, för att undvika att man halkar och slår sig under den långa Göteborgsvintern.

-          Vi ökar anslagen för underhåll av lokaler som används i omsorg och skola med 75 %

Sammantaget kan man konstatera att vi i en ekonomiskt tuff tid lagt en balanserad budget med ett tydligt mål: ett mer rättvist, solidariskt och hållbart Göteborg. Jag vet att vår politik gör skillnad och jag ser fram emot 2014!

Anneli

i kategorin:Barn, Ekonomi, Göteborg, Idrott, Infrastruktur, Kultur, Miljö, Politik, Skola, Sociala frågor, Stadsutveckling, Trafik, Trygghet Taggar: , , , , , , , , , , ,