Kommentering avstängd

Den svåra lokalfrågan

I veckan som gick blev jag intervjuad av Västnytt gällande lokaler i Hammarkullen för Folkhögskolan i Angered. Det är ingen ny fråga, men otrolig viktig. Kortfattat kan sägas att frågan rent allmänt rör ‘hur kan kommunen göra så att viktiga, icke vinst-drivande, verksamheter inom till exempel kultur, folkbildning, social ekonomi och föreningsliv i bred mening, får bra och så billiga lokaler som möjligt?’ I detta eventuella nyhetsinslag rör det sig om Lärandets torg. Ett projekt, som vore värdefullt på många sätt, för Hammarkullen och andra delar av Göteborg.

Ja, hur kan kommunen göra? Framför allt vill jag säga ATT det givetvis är värdefullt med varje verksamhet som vill verka för att Göteborg blir en bättre plats att bo på och varje verksamhet som skapar socialt kapital mellan människor och stärker oss som människor. Dessutom vill jag vara tydlig med att varje lokal som kommunens förvaltningar eller bolag äger som står tom ÄR ett misslyckande, om det inte gäller en högst temporär mellanperiod mellan hyresgäster. Omvänt är det vettigt att använda de lokaler vi äger så flitigt det går… priset för ATT äga lokalen är ju uppenbarligen ändå redan bekostad av kommunen genom inköp.

Att hyresnivån bör kunna hållas nere på självkostnadspris för de kommunalt ägda lokalerna borde vara rimligt för alla ideellt drivna hyresgäster (och då är självkostnadspris inklusive vad det kostar att förvalta lokalen på ett sätt som gör att inte byggnaden med tiden förfaller). Det är samtidigt rimligt att attraktiviteten alternativt utsattheten för ett område där lokalen befinner sig också påverkar vilken hyressättning som kan bli aktuell. En tomställd lokal under lång tid i Hammarkullen är sannolikt MER problematiskt än en tomställd lokal inom centrala stadsdelar.

Den stora utmaningen börjar när det är lägre hyra än självkostadspris som efterfrågas, av sociala, kulturella eller andra skäl. Det är inte en omöjlig utmaning, men en utmaning som måste hanteras ansvarsfullt och rättvist… samtidigt som målet att så många av dessa verksamheter som det bara går, ska få plats att finnas och utvecklas i staden och gärna genom kommunalt ägda lokaler. I Hammarkullen hoppas jag därför att Göteborgslokaler gör sitt absolut yttersta för att möjliggöra så visionen om Lärandets torg går att genomföra. Bland annat med hänvisning till de skrivningar om sociala hänsynstaganden som finns i Framtidskoncernens uthyrningspolicy gällande lokaler.

OM det inte går att finansiera denna typ av lokaler inom respektive förvaltning/bolag så får det eventuellt lyftas ett snäpp i den kommunala ordningen för att prövas om den sociala, kulturella, ideella nyttan går att uppväga mot ev ekonomisk förlust på nästa nivå. Det som gör lokalfrågan så svår är att kostnaderna som faktiskt finns för en aldrig så vettig verksamhet måste ju bäras NÅGONSTANS. Även våra kommunala förskolor, skolor, äldreboenden etc betalar ju också hyror… något som givetvis skulle vara skönt om de slapp.

Att lokalerna fortfarande är i kommunal ägo är något som ändå möjliggör rimliga hyror för många… det finns ingen nödvändig vinstmarginal för kommunen att ta ut. Ser vi dessutom på exemplet Stockholm vad gäller utförsäljning av lokala torg, så är det av oerhörd vikt att inte vinstdrift får bli ytterligare en faktor som riskerar att kväva våra lokala torg eller gör det utbud som kan erbjudas i en del stadsdelar allt för snävt, kommersiellt.

Det vore dessutom mycket intressant att jobba vidare med frågan om hur vi kan erbjuda lokaler som under längre tid kommer att stå tomställda inför ny hyresgäst eller inför rivning, till aktörer inom kultur eller socialt företagande. Det finns spännande exempel på mellanhyresvärdar för denna typ av verksamhet i Köpenhamn.

Avslutningsvis är jag mycket glad över de två, under lång tid tomställda, hus på Kvibergsområdet som nu verkar gå en oerhört intressant framtid till mötes. Helt i linje med att vårt huvudsakliga mål ändå måste vara att vi aldrig vill att våra kommunalt ägda lokaler ska stå tomma mer än ytterst korta perioder.

/Thomas

i kategorin:Göteborg Taggar: , , , , ,