Kommentering avstängd

Om konsten att förstå och twittra samtidigt

Regelbundet genomför vi i Göteborgs stad undersökningar för att ta reda på hur stadens 48 000 medarbetare har det på jobbet och just nu håller vi som bäst på gå igenom Nöjd medarbetar enkät samt Hållbar medarbetarenkäten för 2012.

Under tiden som vi i kommunstyrelsen får en genomgång av detta väljer oppositionsledaren Jonas Ransgård att glatt twittra om att den Rödgröna majoritetens åtgärd är att inte genomföra någon ny enkät under 2013. Om Ransgård ägnat mer tid till att lyssna på föredragningarna, eller för den delen prata men sin moderatföreträdare i personalutskottet, än att twittra från pågående möte, så hade han kanske fattat bättre.

Att inte genomföra någon ny enkät i år är ett beslut som tagits av Stadsledningskontorets tjänstemän. Den informationen fick jag och Maria Rydén, som är moderat vice ordförande i utskottet, samtidigt. Det var inget som var hon protesterade mot då. Däremot var vi båda missnöjda med företaget som skötte undersökningen för 2012. De har gjort ett ofullständigt arbete. Hade Ransgård frågat Maria i stället för att twittra okunniga och felaktiga uppgifter om vilka beslut som den Rödgröna majoriteten har fattat, då hade vi kanske haft en mer saklig och konstruktiv opposition i Göteborg. Något som jag faktiskt tror att alla skulle vinna på.

Vi rödgröna tar vårt uppdrag som arbetsgivare på största allvar och arbetar för att alla anställda ska ha en god arbetsmiljö. För att ha framgång med detta arbete krävs en seriös analys av problemen och sedan ett systematiskt och väl genomtänkt åtgärdsprogram för att komma till rätta med de brister som undersökningen visar.

Särskilt illa är det att många av stadens anställda upplever sig vara utsatta för trakasserier. Naturligtvis helt oacceptabelt och här är det bara noll-tolerans som gäller. Vi tar vårt ansvar vårt ansvar för att förändra arbetsklimatet i Göteborg.  Tillsammans med våra tjänstemän inom personalavdelningen kommer vi att aktivt motverka all form av diskriminering och kränkande behandling bland stadens medarbetare. Arbetet kommer att ta tid, det vet vi. Det kommer att kräva målmedvetet och systematiskt arbete. Vi hoppas på mer konstruktivt deltagande av oppositionen i detta viktiga arbete.

Mats Pilhem

Ps. Och här är Ransgårds tweet:

 

 

i kategorin:Arbete, Göteborg, Politik Taggar: , , , , ,