Kommentering avstängd

El sistema och kulturskolan är tillgängliga i Göteborg

Just nu pågår en El Sistema-festival i Göteborg. I Göteborgs stads verksamheter är El Sistema en del av kulturskoleverksamheterna som stadsdelsnämnderna ansvarar för. Modellen som El Sistema använder kan ibland vara själva huvudingången till kulturens värld och ibland kompletterar den en kontakt som eleven redan har sedan tidigare. Genom kulturskolan så är vår målsättning att alla barn och unga mellan 6 och 19 år som önskar det, får möjlighet att spela musik eller sjunga, dansa, utöva cirkus, måla eller liknande. Genom särskilda utvecklingsmedel som Göteborgs kulturnämnd har så har vi stegvis stimulerat nya konstformer som del av kulturskolan, senaste året har rörlig bild (filmskapande) varit särskilt fokuserat och kommande år vill vi stimulera det skrivna ordet

Antalet unga i Göteborg som deltar i kulturskola uppgår till uppåt 7000 elever och har ökat med 10 % årligen under senaste två åren. Det har bland annat berott på att utbudet ständigt växer, att de mellan 16 och 19 nu får lov att stanna kvar i kulturskoleverksamheten och troligen också på att kulturskolan uppfattas som tillgänglig. I stadsdelarna utvecklas lite olika utbud vad gäller instrument och annat, men genom att vi gjort det lättare för eleverna att välja en annan stadsdels kulturskola så finns utbudet att nå för många fler. Det finns skillnader mellan stadsdelarna vad gäller vilka barn som söker plats i kulturskolan och det verkar finnas en koppling till modersmålet och socioekonomisk situation. Det finns därför behov av att få fram information på fler språk än svenska till familjer så att de får veta vad kulturskolan är. I många fall så verkar modellen El Sistema också vara ett bra sätt att nå ut i områden som är särskilt socialt utsatta… fokus är ju på såväl musiken som på barnen och deras familjer. I tidningen Socialpolitik skrev de 2012 bland annat att ”Den sociala samvaron betyder mycket för barnens övriga skolgång och för bostadsområdet”.

Politiskt är vi stolta i Göteborg över att vi inte höjt avgiften (200 kronor per termin) till kulturskolan under de senaste 10 åren… tvärtom… vi har infört ett avgiftstak för familjer som har fler än två barn i kulturskola. Och från och med 2013 har vi också tagit bort hyreskostnaden de första två åren för unga som behöver hyra instrument från stadens instrumentförråd. Som jämförelse kan sägas att Kungsbacka har en avgift som går från 475 kronor som lägst upp till 1900 kronor som högst per termin och i Partille sträcker sig avgifterna från 415 kronor upp till drygt 3 400 kronor… därtill kommer instrumenthyra i båda kommunerna. Någon som tror att alla har råd att gå i kulturskola i våra grannkommuner?

/Thomas

i kategorin:Göteborg Taggar: , , ,