Kommentering avstängd

S-kongressen är i full gång

sk-Dario Espiga(S)6När människor är som svagast måste samhället vara som starkast”- sa vår nyvalde partiordförande Stefan Löfven i sitt installationstal igår på Svenska mässan i Göteborg. Det är på denna princip mitt arbete som kommunalråd med ansvar för de sociala frågorna måste bygga. För det krävs en hel apparat av åtgärder i form av stödfunktioner vid bland annat psykisk ohälsa, brottsutsatthet eller missbruk. När individer av olika skäl inte förmår att arbeta måste de ha en skälig ersättning att leva av. På vår kongress föreslås en rad förändringar och förslag för att möta arbetslösheten och stärka arbetstagarnas roll på arbetsmarknaden. När människor behöver stöd av samhället för sin försörjning föreslås av kongressen att en dator och tillgång till internet också bör ingå i en skälig levnadsstandard. Detta behövs eftersom stora delar av samhället digitaliserats exempelvis kontakter med myndigheter, bankärenden och inte minst för möjligheten till aktivt jobbsökande på nätet. En annan aspekt av detta som jag många gånger funderat på är barnens skolgång där datorn och tillgång till internet fått en alltmer betydande roll. Jag välkomnar därför detta förslag på samma vis som jag välkomnar möjligheten att förenkla processen med att narkotikaklassa nya preparat som är besläktade med annan narkotika.

Löfven lyfte också mäns våld mot kvinnor och hur kvinnor fortfarande är missgynnade och diskriminerade på arbetsmarknaden som en av våra största utmaningar. Ett steg i rätt riktning på detta område som vi i det rödgröna Göteborg lagt ett förslag som nu utreds är förändrade villkor för de timanställda i kommunen. Detta förslag bygger på att man efter 200 arbetade pass får ett utvecklingssamtal kring hur man ser på sin framtid i verksamheten. Är man intresserad av att vara kvar, saknar de kvalifikationer som krävs skall man ges rätt att studera och garanteras en fast anställning.

Vidare talade Löfven om det svenska samhället som en stor familj där det inte finns något vi och dem. En fråga kring detta som är viktig att ställa sig är vilka vi räknar till vår familj? I Göteborg har vi i det rödgröna samarbetet arbetat för att så många som möjligt skall ingå i familjen. Detta genom att göra det möjligt även för papperslösa kvinnor att söka skydd hos våra kvinnojourer vilket nyligen uppmärksammades av FN som ett gott exempel. Vi har också goda samarbeten med organisationer som på olika vis stöttar de romer och snart också barnen till de romer som befinner sig i vår stad. Vi tror på ett samhälle där människors frihet bygger på människors trygghet därför måste vi ständigt förnya oss och utvecklas.

i kategorin:Barn, Göteborg, Huvudinlägg, Politik, Sjukvård, Skola, Sociala frågor, Trygghet Taggar: , , , , , , , ,