Kommentering avstängd

Dags för en av de viktigaste invigningarna i Göteborg.

Som de allra flesta vet är situationen för romerna svår i Europa, Sverige såväl som i vår stad. Ett omfattande arbete för att komma till en lösning pågår men vi är inte där. Under tiden vittnar många romer om ohållbara förhållanden i fattigdom och missär.

Under hösten tillsatte vi en utredning för att kartlägga romernas situation i Göteborg. Resultaten av utredningen påverkade mig oerhört på det personliga planet därför att det handlar om barn. Barn som fryser, lever under stor stress och hunger. Dessa barn i vår stad är också barn med samma rättigheter och med samma värde som våra barn. De behov vi identifierade som störst efter kartläggningen var en långsiktig verksamhet som riktar sig till just barnen. Därför har vi nu avsatt ekonomiska medel för att tillsammans med Räddningsmissionen öppna en öppen dagverksamhet. Där kan förälder och barn kan få finnas under samma tak med möjlighet till mat,värme, lek, stimulans, vila och trygghet. Två heltidstjänster kommer att tillsättas för att skapa bättre förutsättningar för att bygga upp ett förtroende hos målgruppen samt för att skapa kontinuitet i verksamheten. Medan barnen deltar i olika aktiviteter ges föräldern möjlighet till träning i grundläggande svenska eller andra sysslor såsom att sy och sticka.

Man kan ställa sig frågan om dessa barn inte istället borde få gå i våra vanliga förskolor och visst hade det varit det bästa. Men ur kartläggningen kunde vi identifiera en stor skepsis hos föräldrarna för att lämna ifrån sig sina barn som genomgående grundade sig i en rädsla för att barnen skulle bli omhändertagna. Jag ser det därför som viktigt att vara flexibel och forma en verksamhet som möter dessa barnens behov omgående.

Barnkonventionen deklarerar tydligt att:

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Samt att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Och det är med barnen i främsta rummet vi nu fattat detta beslut. Den 16 april är det invigning och jag kan inte säga annat än att det var på tiden.

Dario Espiga

i kategorin:Barn Taggar: , , , , , ,