Kommentering avstängd

Ljus i väster?

I dagarna kom konjunkturrapporten kvartal 1, 2013 för Göteborgsregionen. Även om mycket fortfarande är skakigt i ekonomin globalt finns det ljuspunkter i rapporten som känns bra. Bara konstaterandet att ”göteborgsregionen haft en mer positiv utveckling än övriga landet och bidragit till att lyfta Sveriges tillväxt” (citat rapporten) känns som en hoppfull start på 2013. Det konstaterandet bygger på fler delar. Tex så steg företagens lönesumma i Göteborgsregionen med 5,1%jämfört med samma tid förra året. Det innebär att Göteborgsregionen stod för 17% av Sveriges lönesumma inom den privata sektorn.

Ökningstakten i sysselsättningen är också högre i Göteborgsregionen än i övriga Sverige och konkurserna ligger på en lägre nivå. Till det kan läggas att antalet gästnätter slår nya rekord och bostadsbyggandet sjunker inte i Göteborgsregionen vilket det gör i övriga landet. Vi har en hög efterfrågan på kontorslokaler och vi har blivit nästan 9000 personer fler. Många ljusglimtar för regionen och staden med andra ord, ljusglimtar som förhoppningsvis är en trend. Den bilden och utvecklingen ksn vara bra att känna till eftersom den sällan blir beskriven i lokalmedia.

Men det finns en del i konjunkturrapporten som knappast kan kännas som positivt och det är den fortsatt höga arbetslösheten. I hela landet och också hos oss. Visserligen sjönk den här en smula i februari från 7,7 till 7,6 men det handlar om 35000 arbetslösa i Göteborgsregionen. I sammanhanget när arbetslösheten bitit sig fast i Sverige är det minst sagt märkligt att arbetsförmedlingen skickar miljarder tillbaka till regeringen (något som bla Mattias Jonsson, s-riksdagsman fr Göteborg uppmärksammat)Sverige har högst arbetslöshet i Norden och är på en riktigt dålig nivå även i ett europeiskt nivå. Och vad händer från regeringens sida? Ja ingenting alls just nu. I riksdagens arbetsmarknsdsutskott hsr man ställt in utskottsammanträdena nu tre gånger i streck. arbetsmarknadsutskottet lider av arbetsbrist på grund av få eller inga initiativ från regeringen. Det duger inte.

/Anneli

i kategorin:Aktiviteter, Ekonomi, Göteborg, Huvudinlägg, Näringsliv, Politik Taggar: , , , , ,