Kommentering avstängd

Staden och ungdomarna

Förra veckan fick jag frågan om jag var orolig över läget med ungdomarna i staden. Jag är alltid orolig över ungdomarna, i synnerhet i en tid av sjunkande skolresultat och ungdomsarbetslöshet på över 20 procent.  Det har under åren med jämna mellanrum rapporterats kring ungdomar som hamnat snett som uttrycker sitt missnöje i form av exempelvis stenkastning mot kollektivtrafiken, sammandrabbningar och droganvändning. Att detta uppmärksammas tycker jag är mycket bra därför att de kan öka kunskapen om riskmiljöer såväl som om vissa ungdomars vanor.  Det som däremot är viktigt är att inte förledas att tro att ungdomssituationen ständigt försämras när det faktiskt är precis tvärtom, den har på flera plan utvecklats i rätt riktning.

Vi kan bland annat konstatera att det idag är färre våldsamma uppgörelser mellan olika ungdomsgrupper och antalet ungdomar som bär vapen har minskat. De har bland alla de olika aktörer som arbetar med ungdomar skapats nya samarbetsformer som fungerar mycket bra. Många av de ungdomar som rör sig i exempelvis Nordstan, kommer från kranskommunerna och andra stadsdelar. Där handlar en del av samarbetet om att fältarbetare från andra stadsdelar och kranskommuner meddelas när ”deras” ungdomar påträffas i riskmiljöer. Fältarbetarna åker då dit lägger sitt arbetspass där och möter sina ungdomar öga mot öga. De uppsökande fältgruppernas envisa arbete har gett märkbar effekt då man nu har bra koll på vilka ungdomar som rör sig i bland annat Nordstan. Med anledning av detta har man också upparbetat goda relationer till dessa ungdomar som i många fall far väldigt illa, och på så vis kunnat slussa dem vidare till rätt stöd.

Den största utmaningen som ligger framför oss är att stärka det förebyggande arbetet och med det hitta former för hur vi når dessa ungdomar innan de väljer fel väg. Trots att vi vet att vissa ungdomar alltid kommer söka sig till miljöer utan vuxen inblandning har jag en övertygelse om att vi kan nå många fler i rätt tid om vi låter ungdomarna själva vara med och forma eventuella verksamheter utifrån eget intresse.

Jag konstaterar att vårt arbete inte är över, det kommer det aldrig vara, dom är din, min och allas vår framtid.

Dario Espiga

i kategorin:Aktiviteter, Barn, Göteborg, Huvudinlägg, Politik, Sociala frågor Taggar: , , , , ,