Kommentering avstängd

Fokus på tillgänglighet och universell design

I kommunstyrelsen denna vecka finns två ärenden som är väsentliga när vi siktar på Göteborg som en stad för alla. I många politikområden är det lätt att vara efterklok när hela facit finns till hands. Dessvärre stämmer det också in på området universell design och tillgängliga miljöer. Personer som drabbas allra mest av otillgängliga miljöer är människor med olika former av funktionsnedsättning. Men samma otillgänglighet märks också tydligt när en kör barnvagn i olika miljöer eller på annat sätt är mindre mobil än vad som kanske är vanligast. I dessa dagar, när många av våra mest tillgängliga spårvagnar inte kör i trafik känns detta extra påtagligt. Det är givetvis allra tuffast i trafiken just nu för de personer i rullstol eller permobil som tvingas se våra gamla höggolvsvagnar stanna och sedan köra vidare, utan att kunna ta sig ombord. När vi bygger nytt så måste det smartaste alltid vara att utgå från så kallad universell design, där det redan från start är genomtänkt och så tillgängligt som möjligt för alla. Det gäller bostäder, kollektivtrafik, offentliga lokaler och särskilt skapade utemiljöer.

Hösten 2011 tog Kommunstyrelsen ett viktigt beslut, på rödgrönt initiativ, nämligen att ge Fastighetsnämnden i uppdrag att samordna arbetet med inventering och uppföljning gällande tillgänglighet i staden för att notera vilka ‘enkelt avhjälpta hinder’ vi har kvar (och som borde varit åtgärdade senast 2010). Uppdraget innebar också att ta fram en handlings- och åtgärdsplan för det som kvarstår att göra, inklusive ekonomiska konsekvenser.

Arbetet går också ut på att invånarna lätt ska kunna ta del av hur tillgänglig varje offentlig plats är (inomhus och i flera fall utomhus). Detta ska synas på stadens hemsida och berör mer än bara den fysiska tillgängligheten som kanske många i första hand tänker på. Jobbet är nu uppe och rullar och i stort sett alla förvaltningar är på banan… det händer mycket på detta område nu. Vi har stor nytta av det verktyg som Västra Götalandsregionen utvecklat som kallas ”Tillgänglighetsdatabasen” TD 2.0, där såväl beskrivningar av läget och åtgärdsplaner blir resultat av inventering.

Läs gärna nulägesrapporten här.  (i dokumentet går det först att se att även oppositionen tycker det här är bra, vilket ju är bra men väntat)

Nära sammankopplat till det pågående inventerings- och åtgärdsarbetet är vårt rödgröna förslag  (även i denna länk så syns först oppositionens gillande av förslaget) om att Göteborg ska mäta sig mot andra utifrån tillgänglighet genom att ingå i tävlingen ”Access city awards”. Detta är ett bra sätt för oss att ytterligare strukturera och samla tillgänglighetsarbetet. Genom att staden kommer att rankas så kommer vi att kunna få jämförelsemöjligheter mot andra städer, plocka andras goda exempel och förhoppningsvis få fokus på det som görs bra i Göteborg, för det händer mycket på det här området.

/Thomas

i kategorin:Infrastruktur, Miljö, Politik, Trafik Taggar: , , ,