Kommentering avstängd

Trygga anställningar i Göteborg – för kvalité och jämställdhet.

God kvalité förutsätter trygga medarbetare
Vi vill ha mycket god kvalitet i välfärden. Det förutsätter trygga anställningar, kompetensutveckling och ett tydligt ledarskap. Den verksamhet som kommunen driver är viktig för människor. Äldre och barn behöver kontinuitet och personal som är utbildad och vet sitt uppdrag. Men idag finns stora problem med att timanställda i kommunen har otrygga arbetsförhållanden. Det vill vi ändra på.

Det är inte okej att anställda behandlas som slit och släng. Jag har hört om många timanställda som flitigt använts och som ställt upp på kort varsel, och sedan slutar telefonen plötsligt ringa. Du duger som vikarie tills dess du närmar dig gränsen för tillsvidareanställning.

En jämställdhetsfråga
I vår verksamhet arbetar väldigt många kvinnor, i vissa yrkesgrupper såsom barnomsorg är det nära 100 % kvinnor. Därför är anställningstrygghet en gigantisk jämställdhetsfråga. Kvinnors liv handlar inte enbart om att få livspusslet att gå ihop. Det handlar för väldigt många kvinnor om att få pengarna att räcka till hyra, mat och kläder till barnen. Det nämns inte så ofta av de borgerliga partierna, men särskilt förvånad över det blir jag inte.

Tyvärr är det oftast så att timanställda inte får rätt förutsättningar. De vet inte om de har arbete imorgon, de får ingen kompetensutveckling, de deltar inte i arbetsplatsträffar då man diskuterar sitt uppdrag och vilka mål man har för verksamheten. Det rimmar illa med hur vi i den rödgröna majoriteten ser på kvalité och ett hållbart arbetsliv.

Svårt att rekrytera
I Sveriges kommuner brottas man med frågeställningen hur man ska få personal att söka sig till kommunernas verksamheter. Alla står vi inför samma faktum, det blir allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder. För att lösa det duger det inte med employer brandingkurser och käcka platsannonser. Det behövs andra, ordentliga, lösningar för att i framtiden kunna rekrytera människor till kommunens verksamheter.

Vi vet att de allra flesta vill ha en fast punkt i livet, kunna leva självständigt och betala sin hyra varje månad. Myten om att unga vill leva utan fast jobb stämmer inte. Däremot vill unga ha meningsfulla jobb, möjlighet till utveckling och förutsättningar att påverka sin arbetssituation. Det ska vi klara av!

Vägen framåt – anställningstrygghet och kompetensutveckling
Vi har börjat arbetet med att minska timanställningarna och deltidsjobben. Grunden är heltid tillsvidare. Vi började med äldreomsorgen och nu ser vi att arbetet ger resultat.

Nu tar vi tag även i problematiken med att timanställda behandlas illa. Vi sätter tidsgränser för hur länge man ska behöva vara timanställd. Har man en relevant utbildning ska man inte behöva gå i 720 dagar innan man erbjuds tillsvidareanställning, såsom det är idag. Det ska ske efter 200 arbetspass. Vi erbjuder också utbildning för dem som saknar det, så att de så småningom också ska kunna få en tillsvidareanställning.

/Marina

i kategorin:Arbete, Ekonomi, Göteborg, Infrastruktur, Politik, Sjukvård, Skola, Sociala frågor, Trygghet