Kommentering avstängd

Vi vill satsa på skolan – borgarna vill bromsa

Idag på förmiddagen tog kommunstyrelsen beslut om att satsa sammanlagt 29 miljoner kronor på Göteborgs mest utsatta skolor. Vi gör detta för att möta trenden i den svenska skolan där skolresultaten sjunker, och för att ge stöd åt eleverna på de skolor som mest behöver dessa medel. Vi är glada över att kunna göra en sådan satsning, som både är en investering för den enskilde eleven och för Göteborg som stad.

Vi rödgröna ser med oro på utvecklingen i den svenska skolan. Vi ser också att barn och ungdomars villkor påverkas av var de bor och vilken skola de går på. Så ska det inte vara. Kommunfullmäktige i Göteborg har tidigare beslutat att anslå 70 miljoner kronor som medel för att stärka de mest utsatta skolorna i Göteborg. Det är från denna pott vi nu hämtar pengarna för vår skolsatsning.

Pengarna öronmärks till ett visst antal utvalda skolor. Urvalet av skolor utgår från Skolinspektionens bedömningsgrund, nämligen andelen elever som lämnar nionde klass med godkända betyg i alla ämnen. De skolor som har högst andel elever som inte uppnår detta, alltså de skolor som behöver förstärkning som mest, är också de skolor som får ta del av vår satsning. Att satsa pengarna på dessa skolor är en investering för de enskilda eleverna. Men det är också en investering för Göteborg i stort.

Stödet är utformat efter att skolorna själva fått vara med och identifiera sina behov. Detta för att pengarna på bästa sätt ska komma till användning. Vi kommer även från centralt håll löpande följa upp satsningarna, så att de får den effekt vi vill.

Man skulle kunna tro att en satsning som den vi nu beslutat om skulle mottas med öppna armar av alla partier. Men så är det inte. De borgerliga partierna i kommunstyrelsen har med hård och onyanserad ton motsatt sig satsningen. De hävdar att satsningen är olaglig eftersom de menar att fonden som pengarna tas ur är olaglig. Som tur är har de fel. Satsningen är inte olaglig. Faktum är att ett flertal kommuner, varav många borgerliga, gör liknande insatser.

De påstår också att pengarna inte kommer gå direkt till de utvalda skolorna, att de inte är öronmärkta. Men det stämmer inte. De medel som vi nu beslutat om att anslå ska riktas direkt mot ett antal utvalda skolor. Pengarna är öronmärkta och kommer göra skillnad.

Vi rödgröna ser med allvar på den negativa utvecklingen i den svenska skolan. Vi vill att alla ska ha samma möjligheter i livet, och där är skolan en väldigt viktig del. För att stärka Göteborg som stad, och de unga som behöver stöd, satsar vi därför 29 miljoner på de mest utsatta skolorna.

/Robert Hammarstrand

i kategorin:Göteborg, Huvudinlägg, Politik, Skola Taggar: , , , , ,