Kommentering avstängd

Oroande signaler om daglig verksamhet

Jag brukar skriva mestadels positiva blogginlägg på rödgrön blogg (har jag åtminstone subjektivt tyckt). Det gör jag av det enkla skälet att det är en hel del saker som rör sig i rätt riktning i staden och med stöd i politiska beslut. Givetvis är det inte alltid förändringarna har det tempo fullt ut som jag hoppats i alla lägen, men Göteborg är en mycket stor organisation och det tar ett tag för förändringar att få genomslag.

Imorgon bitti ska jag till exempel till Dalheimers hus då stadsdelsförvaltningen i Angered ska ha en utbildningsdag för sina chefer i bemötandefrågor och mänskliga rättigheter. De arbetar sedan bildandet av den nya stadsdelen runt årsskiftet 2010/2011 med strategiska frågor rörande ledarskap och kommunikation. Arbetssätt för att säkerställa ett inkluderande och icke-diskriminerande bemötande är högt på dagordningen. Mycket bra!

Häromveckan blev elevhälsoteamen inom Utbildningsförvaltningen hbt-certifierade efter en grundlig utbildningsprocess. Strax innan årsskiftet genomförde kulturförvaltningen personalutbildning vad gäller de fem nationella minoriteterna och nu i mars startar den oerhört viktiga utställningen ”Rom San” – är du rom? på Stadsmuseet. Även till denna är utbildningspass kopplade. Vi är på rätt väg i många delar.

Men…

Så blir jag då synnerligen oroad när det gäller andra rättigheter, när jag nås av signalerna att en del personer med funktionsnedsättning i Göteborg som har rätt till daglig verksamhet inte uppmuntras att välja fritt bland de dagliga verksamheter som vi har i kommunen och bland de fria aktörerna (där i stort sett samtliga är icke-vinstdrivande, idéburna föreningar/stiftelser etc).  Dessa personer verkar tvärtom ibland bli pressade eller övertalade att välja stadsdelens egen verksamhet. Det finns dessutom exempel på personer som direkt fått avslag när de framfört att de vill komma till en fristående daglig verksamhet.

I rödgrön budget står ”Rätten att välja daglig verksamhet över hela staden ska öka liksom möjligheten att välja externa aktörer inom området. Driften av daglig verksamhet ska utvecklas, exempelvis genom att anlita kooperativ verksamhet.” För dessa personer är den dagliga verksamheten detsamma som ‘jobbet’ och när den enskilde känner glädje och självständighet i sitt val och trivs där hen är så är jag övertygad om att kommunen också använder sina resurser bäst och sannolikt minskar kostnader för andra åtgärder som annars kan behövas för att nå livskvalitet. Här verkar det på några ställen i staden råda en alltför stor kortsiktighet i besluten… dessutom tvärs emot var vi politiskt slagit fast.
/Thomas
i kategorin:Göteborg Taggar: , , , ,