Kommentering avstängd

Arbetet för en bättre missbruksvård har börjat

Tron på att ingen människa väljer ett liv som socialt utslagen av fri vilja skiljer oss från våra politiska motståndare.

Många av oss känner inte igen oss i det Sverige vi ser växa fram, gemensamt ansvar och omsorg om varandra får mindre plats i den offentliga debatten.  Samhällsanalysen har blivit alltmer individorienterad de rådande samhällsstrukturerna möter vi enligt alliansen bäst genom att anpassa oss till dem istället för att försöka motverka dem. Detta speglar sig i politiken därför att den politik som rör de svagaste i samhället är ickefrågor, inte minst för regeringen.

Under de senaste åren har vi sett en ökning av de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige. Fler dör idag av narkotika än av trafiken trots detta ligger missbruksfrågan långt ner på regeringens dagordning. Samhällets stöd för den som vill sluta fungerar förhållandevis väl men brister alltför ofta.

Min uppfattning är att den enda humanitära inställningen i narkotikafrågan är att verka för att så få som möjligt ska bli missbrukare, och att så många som möjligt av dem som ändå blir det får verkningsfullt stöd att sluta. De finns idag ett delat huvudmannaskap i missbruksvården mellan socialtjänsten och sjukvården. Här ser jag ett stort behov av förstärkt samverkan.

Inom den sociala forumgruppen i Socialdemokraterna Göteborg har vi nu bildat en fokusgrupp som inriktar sig på missbrukfrågan. I gruppen finns personer från frivilligorganisationer, missbruksprofessionen, SSU och politiken representerade med en gemensam nämnare, socialdemokrati. Tillsammans tittar vi på goda exempel med understöd av forskning. Vi för också dialog med personer med egen erfarenhet av hemlöshet, kriminalitet och missbruk för att på ett verklighetsförankrat sätt utveckla morgondagens missbrukspolitik. Missbrukspolitiken är ingen valvinnare men vi socialdemokrater värderas utifrån hur vi hanterar de sociala frågorna då det är i frågan om social trygghet vi har störst förtroende. Låt oss nu utveckla en framtidsinriktad missbruksvård och ett förebyggande arbete som gör skillnad.

Dario Espiga

i kategorin:Aktiviteter, Göteborg, Huvudinlägg, Politik, Sociala frågor, Trygghet Taggar: , , , , , , ,