Kommentering avstängd

För en mer rättvis skola!

Alla elever ska kunna uppnå goda studieresultat oberoende av social bakgrund eller vilken skola de går på. Tyvärr går utvecklingen i den svenska skolan helt i motsatt riktning. Enligt Skolverket har skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat fördubblats sedan 1990-talet. Den s.k. ”likvärdigheten” har minskat vilket innebär att föräldrarnas utbildningsbakgrund och inställning till studier samt att eleven väljer ”rätt” skola kraftigt ökat i betydelse och blivit viktigare för hur det kommer att gå för ett barn i skolan.

Eftersom klassklyftor och segregation är större i storstäderna påverkar den svenska skolans negativa utveckling Göteborg högst påtagligt, där vi under en följd av år kunnat konstatera ökade skillnader mellan olika skolors resultat.

Ett tungt ansvar faller på den borgerliga regeringen som inte förmått vända utvecklingen med färre behöriga till gymnasiet och minskad likvärdighet. Samtidigt tar den rödgröna majoriteten i Göteborg sitt ansvar för att vända utvecklingen med ett nytt sätt att arbeta genom att satsa 30 miljoner av sammanlagt 70 miljoner ur utvecklingsfonden, på de elva skolor som har lägst andel niondeklassare som uppnår godkänt i alla ämnen. Syftet är att för att stärka skolornas kompensatoriska arbete så att fler elever når målen både på lång och kort sikt. Skolorna har själva analyserat sina behov och identifierat vilka åtgärder de behöver vidta och pengarna som fördelas kommer att gå oavkortat till var och en av de elva skolorna. Detta är ett helt nytt sätt att arbeta med att stärka de skolor som har de största behoven.

Vi i den rödgröna majoriteten har stort förtroende för personalen som arbetar i skolan och höga förväntningar på att alla elever vill och kan lära. Därför är vi övertygande om att det går att vända utvecklingen så att vi återigen får en skola där alla barn ges möjligheter att lyckas.

/Robert

i kategorin:Barn, Ekonomi, Göteborg, Huvudinlägg, Politik, Skola, Sociala frågor Taggar: , , , , ,