Kommentering avstängd

Filmseminarium som pekar framåt

Idag var det äntligen dags för det filmseminarium för kommunstyrelsen i Göteborg som vi från rödgrönt håll initierat. Eller vi kanske hellre ska kalla det för kompetensutvecklingstillfälle. Det har nämligen under en rad år funnits åsikter och påtryckningar från olika håll vad gäller Göteborgs stads roll i filmbranschens utveckling. Det har varit mindre av signaler utifrån filmkonstens perspektiv till staden även om den aspekten är något som vi haft uppe i Kulturnämndssammanhang.

På seminariet fanns oberoende experter på filmbranschen men också företrädare för Film i Väst, producentbolag, Oberoende filmares förbund, SVT, Göteborg film studios, från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning, från Göteborgs kulturförvaltning samt ett par ytterligare kommunala bolag. Det blev en mycket intressant genomgång kring utvecklingsmöjligheter och vad för bieffekter en producerad film får, till exempel inkomster för skådespelare, designers, författare och musiker. Men också bieffekter i form av en förstärkt självbild för den geografiska plats som filmen speglar och förstärkning av staden som kreativ nod.

I Göteborg har vi sedan flera år varit medfinansiärer av Film i Väst utifrån rödgröna budgetar (utöver att göteborgarna som regioninvånare medfinansierar Film i Väst, som det regionala bolag det är) men vi har också på senare tid till exempel lyft in rörlig bild som en del av utvecklingsområdena inom de ungas kulturskoleval och vi har skapat författarstipendier och scener för författandet som gynnar produktionen av texter som kan bli film i förlängningen. När kommunen gick in och medfinansierade Film i Väst med koppling till att produktion skulle äga rum här i staden, så var inte allianspartierna med på det beslutet.

En kärna i flera talares inlägg var att det konstnärliga måste vara utgångspunkten i en filmidé och att det därefter ska byggas upp en ekonomi i det hela. Det får inte enbart bli det kommersiella som är utgångsläget… i vart fall inte om det ska medge medfinansiering från offentligt håll. Helt rimligt så kritiserade Oberoende Filmares förbund också det nationella filmavtalet som regeringen är huvudansvarig för utifrån att detta i alltför stor grad ser till det kommersiella och haltar betänkligt vad gäller det kulturella.

Alla partierna verkar överens om att det är viktigt att våra kommunala verksamheter ska vara behjälpliga vid filmproduktion i stadsmiljön och där finns det en hel del att göra… många uppfattar det som ovanligt svårt att få till stånd filmande i Göteborg. Glädjande verkar dock filmarna inte ge upp så lätt eftersom hälften av de filmer som produceras i Västra Götalandsområdet görs just i vår stad.

Utifrån det rödgröna beslutet för ett drygt år sedan att göra en filmutredning för att utveckla det här området så har ett antal förslag kommit till Kommunstyrelsen och efter dagens seminarium ska vi se hur vi kan utveckla stadens medverkan i filmutveckling och tydliggöra vår hållning i form av tydlig strategi. Här kommer flera kommunala aktörer in på olika vis och vi behöver samverka med Västra Götalandsregionen. Att vi redan är en tydlig medaktör i möjliggörandet av Göteborgs internationella filmfestival och att vi har underlättat ekonomiskt för flera biografer i staden (inte SF) att gå över till digital teknik underlättar också vad gäller möjligheterna för filmerna att nå ut till göteborgarna och för stadens invånare att se en mångfald filmer som produceras, inte bara actionfilmer från USA (även om de också har sitt värde :-)

Gott är att vi tydligt satt fokus på filmutveckling i Göteborg nu – såväl utifrån kultur- som ekonomiperspektiv. Redan idag är denna bransch en utkomst för tusentals göteborgare och ökar vår stads attraktionskraft.

i kategorin:Kultur Taggar: , , ,