Kommentering avstängd

Regeringen slår mot havsmiljön

Regeringens besparing på havet med 235 miljoner. en neddragning med mer än 30 procent, kommer att slå hårt mot havsmiljön. Den rödgröna majoriteten i Göteborg har de senaste åren satsat mycket för att minska de gödande utsläppen till havet. Extra medel har skjutits in till Ryaverket för att förbättra kvävereningen.

Trängselskatten ska minska utsläppen av kväveoxider som i slutändan blir gödning i havet och hamnen satsar på såväl att el-ansluta fartyg i kaj som att möjliggöra bunkring med mer miljövänliga bränslen. I det läget känns de rekordstora besparingarna från den moderatledda regeringen som en kniv i ryggen på arbetet med att rädda haven och fisket. Kombinerat med att M, FP, KD och C tidigare tagit bort beskattning på konstgödsel med höga halter av miljögiftet kadmium är detta en farlig politik för vår miljö och framtid.

Se inslag i SVT.

 

i kategorin:Göteborg, Miljö Taggar: , , , ,