Kommentering avstängd

Luften i Göteborg bättre

Det är med glädje vi konstaterar att åtgärdsprogrammet som vi införde 2006 för att klara miljökvalitetsnormerna för partiklar har lyckats. Vi klarar idag lagkraven för partiklar. Detta innebär stora hälsovinster för våra invånare. Det återstår dock en hel del innan vi kan säga att luften i Göteborg är bra, men vi har vänt trenden och är på rätt väg. Införandet av trängselskatt har inneburit att biltrafiken i Göteborg har minskat kraftigt och detta kommer förhoppningsvis att innebära att vi även klarar miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, eller åtminstone att andelen överskridanden minskar kraftigt. Får vi ner andelen kvävedioxider kommer det även innebära att havsmiljön
förbättras då dessa luftföroreningar starkt bidrar till övergödningen.

Läs mer i GPs artikel.

i kategorin:Göteborg, Miljö, Trafik Taggar: , , , , ,