Kommentering avstängd

Män som näthatar kvinnor

I dagens Sverige måste den kvinna som säger vad hon tycker och tänker vara beredd på att bli utsatt för hot om våld. En situation som kvinnliga politiker är hårt drabbade av.

Som man är jag nästan helt befriad från sådana grova kränkningar och hot. Hur kommer det sig att det är så farligt när en kvinna uttrycker sin åsikt? För mig som man och feminist blir jag oerhört arg när jag ser att vi inte har kommit längre.

Det här bekräftar det vi redan vet att kvinnor inte har samma möjlighet till makt och inflytande som män. En kvinna kan i Sverige 2013 inte uttrycka sin åsikt offentligt utan en mycket stor risk att utsättas för brott. Detta strider mot yttrandefriheten och är ett hot mot demokratin. Det får allvarliga konsekvenser för ett samhälle när en kvinna på grund av sina åsikter inte ska kunna leva ett normalt liv Ett samhälle får aldrig acceptera en sådan ordning och vi har alla en skyldighet att göra allt vi kan för att upphäva kvinnors underordning i samhället. Det här får inte bara var tomma ord utan ett aktivt arbete varje dag!

I norra Hisingen har vi i den rödgröna majoriteten genomfört feministiskt självförsvar för att stärka tjejers möjlighet att hantera det våld som förekommer och stärka systerskapet mellan kvinnor och därmed skapa möjlighet att hantera den rädsla i princip alla kvinnor tvingas bära på. Det här är en viktig insats men samtidigt bara ett plåster på ett sjukt symtom. Vi får inte låta hatet normaliseras och bli något som vi bara lär tjejer att förhålla sig till.

Jag menar att det är vi män som med bestämdhet måste agera varje gång vi ser eller hör att en kvinna blir utsatt.

Så slutligen, låt oss aldrig acceptera när män utsätter kvinnor för hot när de använder sin rätt att uttrycka sin åsikt. Låt oss alltid höja våra röster när en man utsätter en kvinna för en inskränkning av yttrandefriheten.

// Mats Pilhem

i kategorin:Göteborg, Politik, Trygghet Taggar: , , , ,