Kommentering avstängd

Framtidens förskola

För oss rödgröna i Göteborg har förskolan varit en av de allra mest prioriterade frågorna under denna mandatperiod. Därför var dagens förslag om framtidens förskola som presenterades av

Magdalena Andersson och Mikael Damberg en tydlig och bra signal om vad som kan bli verklighet vid ett regeringsskifte 2014.

I korthet innebär förslaget att tillgängligheten ska öka genom att görs allmän och till viss del avgiftsfri från två års ålder och att barn till arbetslösa och föräldralediga ska få utökad vistelsetid. Förslaget innehåller också en välkommen kvalitetssatsning som innebär kompetensutveckling för personalen och minskat antal barn i grupperna.

Förskolan har med tiden kommit att bli en alltmer betydelsefull del av välfärden. Från att ha betraktats som en institution för organiserad barnpassning till att vara en grundförutsättning för det livslånga lärandet. Att få träffa andra barn och komma i kontakt med flera vuxna med pedagogisk erfarenhet och utbildning är nödvändigt för ett barns personliga utveckling och lärande. Forskning visar att de första åren i livet också är de mest avgörande för att barnets inlärnings- och problemlösningsförmåga ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas, vilket vi gör genom att tidigt lägga grunden till med en kvalitativ, pedagogiskt utformad förskola där olika barn möts och får utveckla sina förmågor. Särskilt betydelsefull har förskolan visat sig vara för barn som kommer ifrån hem där föräldrarna är lågutbildade vilket gör förskolan till ett viktigt redskap för att ge alla barn möjligheter att lyckas längre fram i skolan.

I Göteborg har vi nu klarat målet att erbjuda alla som vill en förskoleplats inom fyra månader och det finns möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi rödgröna kommer att fortsätta arbeta för en mer tillgänglig förskola och för att utveckla kvaliteten ytterligare. Dagens besked är ännu en bekräftelse på att vi är på rätt väg när det gäller att skapa jämlika uppväxtvillkor för våra barn. En uppgift vi i vuxenvärlden måste ta på största allvar eftersom barn inte kan välja sina uppväxtvillkor, än mindre sina föräldrar.

Avslutningsvis ser jag också fram emot vårdnadsbidragets avskaffande. Om förskolan bidragit till kvinnors makt över sina egna liv har vårdnadsbidraget inneburit det motsatta.

/Robert

 

 

 

 

i kategorin:Barn, Göteborg, Huvudinlägg, Politik, Skola, Sociala frågor Taggar: , , , ,