Kommentering avstängd

Plus minus noll

Idag kom den första preliminära redovisningen av 2012 års ekonomiska resultat. Vi kan konstatera att kommunen redovisar ett resultat som med knapp marginal överstiger den nivå som krävs enligt god ekonomisk hushållning. Resultatet uppfyller också kommunallagens balanskrav. Det är bra!

Den rödgröna majoriteten skriver i budgethandlingen för 2013 att nämnderna nu är så stora så att de kan hantera svängningar bättre inom sina ekonomiska ramar. Det visar sig nu stämma väl.

Vi ser, nu när resultatet kommer för 2012, att nämnderna klarat att hålla budgeten och att deras prognoser under året stämmer väl med resultaten. Det är tryggt för oss i Kommunstyrelsen  att det förhåller sig så och vi inser att det är ett gediget arbete som ligger bakom detta.

Avvikelsen i resultatet i förhållande till omsättningen är mindre än 0,3%. Närmare en nollbudget går nog inte att komma.

Men staden växer, fler flyttar hit och fler barnfamiljer stannar kvar. Det innebär att vi måste bygga fler förskolor, skolor men också simhallar och kulturhus. För att kunna göra detta så har vi ökat kommunens upplåning, med ca en miljard kronor. Trots detta är stadens låneskuld bara en tredjedel av vad den var i mitten på 90-talet.

Göteborgs stad en är kommun med sund och god ekonomi och det ska vi fortsätta att vara.

Anneli Hulthén

i kategorin:Ekonomi, Göteborg, Politik Taggar: , , ,