Kommentering avstängd

Göteborgs nya kontaktcenter skickar tydliga signaler

På fredag denna veckan öppnar Göteborgs nya kontaktcenter på riktigt. Kontaktcentret tar då över och utgör stadens växel men blir så mycket mer! Dels kommer det vara möjligt att nå Göteborgs stad fler timmar på dagen, mellan kl 7 och kl 18 på vardagar, dels kommer kontaktcentret kunna svara och vägleda direkt i många enklare ärenden. Personer som ringer kommer då slippa bli vidarekopplade i dessa enklare ärenden och kan dessutom få vägledning i hur våra olika webb-formulär som numer finns för att söka sådant som förskola, kulturskola och liknande.

Den tydligaste signalen från staden tror jag ändå blir den flerspråkighet som kontaktcentret innehåller. Göteborg är en stad där människor från hela världen bor och det är vi glada och stolta över. Av egen erfarenhet av att ha bott i utlandet så är det ibland extra kämpigt att vara i kontakt med myndigheter via telefon på ett annat språk än det modersmål en person har. Att då kunna få stöd från kontaktcentret på fler språk skickar en signal från Göteborg att verksamheterna ska göras så tillgängliga som möjligt. Alla kontaktcentrets öppettider kommer följande språk att behärskas:

svenska, finska, persiska, arabiska, spanska, franska, turkiska, kurdiska och engelska

Dessutom kommer ett drygt tio-tal språk ytterligare att behärskas under merparten av öppettiderna (dock inte alla). Bland annat inkluderar dessa senare språk somaliska vilket är mycket bra med tanke på att det är många familjer som har sitt ursprung i Somalia som kommer att återförenas i Göteborg de närmaste två åren.

Kontaktcentret går också att besöka (på Ekelundsgatan 1) och på samma plats ligger stadens teckenspråksforum som innebär att teckenspråk går att använda på plats för att få samhällsinformation. För de föräldrar som har barn med funktionsnedsättning liksom för dessa barn och unga själva ligger dessutom stadens lots för barn och unga med funktionsnedsättning på samma plats.

Detta känns mycket bra och skickar signaler som förhoppningsvis når ut brett till alla Göteborgare.

/Thomas

För övrigt glädjer jag mig över de många oerhört engagerade personer vi har inom kulturens område i Göteborg, såväl de som jobbar professionellt som de många som är mer av kulturengagerade  på fritiden.  Förra veckan fick jag till exempel vara med och inviga ett nytt bibliotek och arkiv på dansens område på 3:e våningen vid Klippan. Tack till Gun Lund och Lars Persson och deras likar i vår stad!

i kategorin:Barn, Göteborg, Kultur Taggar: , , , , ,